Co Vás zajímá?
Pozvánka na setkání doktorandů Tři staletí v srdci Evropy
Pozvánka na konferenci Viva Africa
Účastníci letní školy z Kolumbie a zahraniční stážisté na Kuksu
Stáhněte si Průvodce prváka FF UHK
Příměstský tábor FF UHK Chytré léto s FFildou

Kvalifikační práce

Kvalifikačními pracemi jsou zpravidla označovány bakalářské, diplomové a disertační práce. Způsob jejich zhotovení upravují na Univerzitě Hradec Králové následující předpisy:

Rektorský výnos č. 1/2013 - Řád pro nakládání se školními a některými jinými autorskými díly na UHK

Příloha č. 1a Rektorského výnosu č. 1/2013 - Licenční smlouva o užití vysokoškolské závěrečné práce

Příloha č. 1b Rektorského výnosu č. 1/2013 - Licenční smlouva o užití habilitační práce

Směrnice děkana Filozofické fakulty  Univerzity Hradec Králové doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové

Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (tyto termíny si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).

Závěrečné práce se  elektronicky odevzdávají výhradně přes systém eVSKP

Upozornění:

text  "Zadání závěrečné práce" se tiskne v systému eVSKP
 

Naposledy upraveno: Blechová Ivana, 19.11.2015 13:34