Aktuality

Podařilo se nám

Studentka archivnictví v Anglii vytvořila svou vlastní výstavu

FF → 13.07.2016

Chtěla zažít něco nového, rozšířit si obzory, zvýšit své odborné kompetence a zdokonalit se v cizím jazyce. Vše se jí díky vlastním schopnostem, znalostem, odvaze i programu Erasmus+ a finanční podpoře mezinárodního centra pro archivní výzkum ICARUS povedlo na výbornou.

Filozofickou fakultu řídí od července obměněné vedení

FF → 07.07.2016

Přestože post děkanky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové obhájila i do dalšího čtyřletého funkčního období Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., na pozicích proděkanů hradecké fildy k personálním změnám došlo.

Stávající děkanka Filozofické fakulty UHK obhájila svůj post

FF → 02.05.2016

Pavlína Springerová bude i po další čtyři roky děkankou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jednohlasně se na tom shodli členové Akademického senátu FF UHK poté, co byla současná představitelka fakulty jedinou kandidátkou na tuto pozici pro období 2016 až 2020.

Studenti historických věd zaujali na mezinárodní konferenci

FF → 25.04.2016

Mezi nejlepší práce, které budou publikovány ve sborníku Celostátní studentské vědecké konference Historie 2015, byly zařazeny příspěvky dvou studentů historických věd z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Na hradecké „fildě“ zasedala poslanecká sněmovna

FF → 24.03.2016

Zkušební kolo projektu Simulace jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uspořádal na půdě Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové v pátek 18. března 2016 Politologický klub FF UHK.

Den workshopů FF UHK 2016 už má i své video

FF → 05.02.2016

Procházku po stopách tajemných Etrusků, výlet do tajů historie i africké politiky, diagnózu společnosti v sociologické laboratoři, pečetění vzpomínek či analýzu trenýrek nad Hradem zažili v pátek 22. ledna 2016 uchazeči o studium na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Docent Jan Klíma z FF UHK završil řadu publikací o dějinách lusofonních zemí - Dějinami Guineje-Bissau

FF → 04.12.2015

Po Dějinách Portugalska (2. rozšířené vyd. 2007), Dějinách Brazílie (2. rozšířené vyd. 2011), Dějinách Angoly (2008), Dějinách Mosambiku (2010) a Dějinách Kapverdských ostrovů, Svatého Tomáše a Princova ostrova (2013) dovršuje doc. Jan Klíma v prestižní ediční řadě Dějiny států Nakladatelské Lidové noviny historii důležitých lusofonních zemí světa dějinami západoafrické země vývojem svázané jak s Kapverdami, tak s kontinentem, zejména Senegalem a Guineou.

Mezinárodní síť archivářů pomáhá zachraňovat kulturní dědictví Blízkého východu, mezi nimi i ti z FF UHK

FF → 03.12.2015

V posledním listopadovém týdnu se v rakouském Sankt Pöltenu konalo již šestnácté zasedání mezinárodní archivní sítě ICARUS, poprvé za účasti Filozofické fakulty UHK. Aktuálním tématem setkání byly série přednášek a následné diskuse o ochraně, či spíše záchraně písemného i hmotného kulturního dědictví ve válkou zmítané oblasti Blízkého východu.

Historik dr. Tomáš Hradecký získal Cenu E. E. Kische

FF → 30.11.2015

Regionální cenu Egona Erwina Kische 2015 obdržel za druhé vydání své publikace Poválečné Děčínsko 1945–1948 PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Gratulujeme.

Pracovníci Filozofické fakulty UHK prošli kurzem na zvýšení odborných kompetencí

FF → 29.01.2015

Akademičtí i technickohospodářští zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK) získali díky pětidennímu kurzu dalšího vzdělávání „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků FF UHK“ nové informace, podněty a rady pro zkvalitnění a inovaci jejich pracovních postupů, výkonů a výsledků. Osmihodinová setkání se konala 8. a 9. ledna 2015 v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a 14. až 16. ledna 2015 při výjezdním zasedání. Účastnilo se jich 27 žen a 28 mužů.