Aktuality

Podařilo se nám

Doc. Martin Šandera sepsal knihu o třetím synovi krále Jiřího z Poděbrad

FF → 23.09.2016

Jindřich starší z Minsterberka, třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, zažil vzestup i úpadek českého státu, ztroskotání otcových plánů a nástup nové vládnoucí dynastie. Kniha Martina Šandery přibližuje knížete Jindřicha jako zajímavou a poněkud opomíjenou osobnost českých dějin.

Nové Ozvěny FF UHK jsou na světě

FF → 20.09.2016

Rozhovor se staronovou děkankou Filozofické fakulty UHK i úspěšným doktorandem filozofie, zážitky studentů z pracovních stáží v Ghaně či Británii, článek o vernisáži výstavy pod dohledem českého premiéra a mnohem více přináší nové vydání fakultního newsletteru Ozvěny.

Vyšla kniha o kapverdských sokolech doc. Jana Klímy z FF UHK

FF → 19.09.2016

Tělovýchovná jednota Sokol se stala úspěšnou nejen na našem území, ale také na dalekých Kapverdských ostrovech. O české inspiraci v dějinách atlantského souostroví sepsal svou nejnovější knihu odborník na lusofonní země doc. Jan Klíma z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Studentka archivnictví v Anglii vytvořila svou vlastní výstavu

FF → 13.07.2016

Chtěla zažít něco nového, rozšířit si obzory, zvýšit své odborné kompetence a zdokonalit se v cizím jazyce. Vše se jí díky vlastním schopnostem, znalostem, odvaze i programu Erasmus+ a finanční podpoře mezinárodního centra pro archivní výzkum ICARUS povedlo na výbornou.

Filozofickou fakultu řídí od července obměněné vedení

FF → 07.07.2016

Přestože post děkanky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové obhájila i do dalšího čtyřletého funkčního období Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., na pozicích proděkanů hradecké fildy k personálním změnám došlo.

Mezinárodní síť archivářů pomáhá zachraňovat kulturní dědictví Blízkého východu, mezi nimi i ti z FF UHK

FF → 03.12.2015

V posledním listopadovém týdnu se v rakouském Sankt Pöltenu konalo již šestnácté zasedání mezinárodní archivní sítě ICARUS, poprvé za účasti Filozofické fakulty UHK. Aktuálním tématem setkání byly série přednášek a následné diskuse o ochraně, či spíše záchraně písemného i hmotného kulturního dědictví ve válkou zmítané oblasti Blízkého východu.

Pracovníci Filozofické fakulty UHK prošli kurzem na zvýšení odborných kompetencí

FF → 29.01.2015

Akademičtí i technickohospodářští zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK) získali díky pětidennímu kurzu dalšího vzdělávání „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků FF UHK“ nové informace, podněty a rady pro zkvalitnění a inovaci jejich pracovních postupů, výkonů a výsledků. Osmihodinová setkání se konala 8. a 9. ledna 2015 v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a 14. až 16. ledna 2015 při výjezdním zasedání. Účastnilo se jich 27 žen a 28 mužů.