Co Vás zajímá?
Inaugurace děkanky FF UHK
Inaugurace děkanky FF UHK
Zahraniční studenti FF UHK na Hradeckém Majálesu
Maskot FF UHK při Noci vědců
Noc vědců FF UHK
Zahraniční studenti FF UHK v zimním semestru 2016

Aktuality

Podařilo se nám

Doc. Martin Šandera sepsal knihu o třetím synovi krále Jiřího z Poděbrad

FF → 23.09.2016

Jindřich starší z Minsterberka, třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, zažil vzestup i úpadek českého státu, ztroskotání otcových plánů a nástup nové vládnoucí dynastie. Kniha Martina Šandery přibližuje knížete Jindřicha jako zajímavou a poněkud opomíjenou osobnost českých dějin.

Nové Ozvěny FF UHK jsou na světě

FF → 20.09.2016

Rozhovor se staronovou děkankou Filozofické fakulty UHK i úspěšným doktorandem filozofie, zážitky studentů z pracovních stáží v Ghaně či Británii, článek o vernisáži výstavy pod dohledem českého premiéra a mnohem více přináší nové vydání fakultního newsletteru Ozvěny.

Vyšla kniha o kapverdských sokolech doc. Jana Klímy z FF UHK

FF → 19.09.2016

Tělovýchovná jednota Sokol se stala úspěšnou nejen na našem území, ale také na dalekých Kapverdských ostrovech. O české inspiraci v dějinách atlantského souostroví sepsal svou nejnovější knihu odborník na lusofonní země doc. Jan Klíma z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Studentka archivnictví v Anglii vytvořila svou vlastní výstavu

FF → 13.07.2016

Chtěla zažít něco nového, rozšířit si obzory, zvýšit své odborné kompetence a zdokonalit se v cizím jazyce. Vše se jí díky vlastním schopnostem, znalostem, odvaze i programu Erasmus+ a finanční podpoře mezinárodního centra pro archivní výzkum ICARUS povedlo na výbornou.

Mezinárodní síť archivářů pomáhá zachraňovat kulturní dědictví Blízkého východu, mezi nimi i ti z FF UHK

FF → 03.12.2015

V posledním listopadovém týdnu se v rakouském Sankt Pöltenu konalo již šestnácté zasedání mezinárodní archivní sítě ICARUS, poprvé za účasti Filozofické fakulty UHK. Aktuálním tématem setkání byly série přednášek a následné diskuse o ochraně, či spíše záchraně písemného i hmotného kulturního dědictví ve válkou zmítané oblasti Blízkého východu.

Pracovníci Filozofické fakulty UHK prošli kurzem na zvýšení odborných kompetencí

FF → 29.01.2015

Akademičtí i technickohospodářští zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK) získali díky pětidennímu kurzu dalšího vzdělávání „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků FF UHK“ nové informace, podněty a rady pro zkvalitnění a inovaci jejich pracovních postupů, výkonů a výsledků. Osmihodinová setkání se konala 8. a 9. ledna 2015 v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a 14. až 16. ledna 2015 při výjezdním zasedání. Účastnilo se jich 27 žen a 28 mužů.