Děkanát

Děkanát je administrativním a správním útvarem fakulty, který zabezpečuje činnost fakulty v oblasti hospodářské, administrativní a provozní a vypracovává podklady pro rozhodnutí děkana.