Referát internacionalizace

UHK_International_Day_2018_62

Agenda, administrativa a správa studijních pobytů a pracovních stáží v zahraniční.

Referát internacionalizace zajišťuje:

  • kompletní agendu, administrativu a správu výjezdů studentů Pedagogické fakulty na studijní pobyty a pracovní stáže do zahraničí
  • kompletní agendu, administrativu a správu příjezdů zahraničních studentů na studijní a praktické stáže na Pedagogické fakultě UHK
  • kompletní agendu, administrativu a správu výjezdů akademických pracovníků a zaměstnanců Pedagogické fakulty UHK na krátkodobé pobyty do zahraničí (výukové, školení, letní školy, konference, projektové, koncerty)
  • kompletní agendu zahraničních pracovních cest zaměstnanců Pedagogické fakulty
  • agendu pobytů zahraničních hostů
  • propagaci Pedagogické fakulty UHK v zahraničí
  • spolupodíl a organizaci mezinárodních fakultních i celouniverzitních akcí (př. Staff week)
  • koordinaci výuky pro zahraniční studenty

Kde nás najdete

Děkanát Pedagogické fakulty, budova C, náměstí Svobody 301, 1. patro, kancelář č. 12011 (vlevo od schodů, vedle učebny C1)

Personální obsazení 

Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D., proděkanka pro internacionalizaci a praxe

e-mail: daniela.vrabcova@uhk.cz
tel.: +420 605 008 706, +420 493 331 118

Konzultační hodiny (na budově C):
Středa: 11:30 - 13:30 (aktuální změny naleznete na osobní stránce Mgr. Daniela Vrabcové, Ph.D.)

Ing. Petra Nosková, koordinátorka internacionalizace, referentka pro zahr. styky

e-mail: petra.noskova@uhk.cz
tel.: +420 493 331 141

Mgr. Lucie Martinková, referentka
e-mail: lucie.martinkova@uhk.cz 
tel.: +420 493 331 115

Úřední hodiny

Pondělí - čtvrtek: 9:00 - 11:00, 12:00 - 14:00 (v jiném dni a čase jen po předchozí domluvě).