Spolupráce s praxí

Kontaktní osoba

Bc. Andrea Říhová
korespondenční adresa: Centrum služeb a praxí PdF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

a: Centrum služeb a praxí PdF UHK, budova C, místnost 12090
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

Úřední hodiny

Úterý: 8:00 - 10:00
Čtvrtek: 8:00 - 10:00
po domluvě možnost konzultace i v jiný termín