Co Vás zajímá?
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Spojte se s námi!

Pedagogická praxe průběžná ZS2, SS

Rozsah závaznosti

Vychází z Rozhodnutí děkana č. 19/2017.

Průběžná pedagogická praxe:

  zimní semestr letní semestr
délka praxe 13 týdnů 13 týdnů
I. část praxe 
(1. předmět specializace)
25. 9. 2017 – 10. 11. 2017 12. 2. 2018 – 23. 3. 2018
II. část praxe 
(2. předmět specializace)
13. 11. 2017 – 22. 12. 2017 26. 3. 2018 – 11. 5. 2018
náhradní termíny dle domluvy

V den průběžné pedagogické praxe (stanoven čtvrtek) nelze pro studenty do rozvrhu vypisovat přednášky, semináře nebo jiná pravidelná zaměstnání včetně předmětů volitelných pro studenty, kteří studují podle vzorových studijních plánů a jsou v 1. resp. 4. roce studia v době od 8:00 do 15:00 hod.

Didaktikové vypracují a vyvěsí na obvyklém místě na katedře rozpis fakultních učitelů a základních, případně středních škol, na kterých dotyční fakultní učitelé učí. Rozpis předají zodpovědné pracovnici Centra praxí a služeb PdF UHK společně s adresou trvalého bydliště fakultních učitelů, a to do 31. 8. 2017. Odpovědná pracovnice za praxe provede jejich kompletaci a zajistí předání rozpisů fakultních učitelů a studentů příslušným fakultním školám spolu s aktuálním rozhodnutím děkana o pedagogických praxích.

Na základě předložených údajů o fakultních učitelích zajistí odpovědná pracovnice Centra služeb a praxí PdF UHK fakultním učitelům Dohody o provedení práce. Způsob předávání Dohod o provedení práce je popsán níže. Na základě jiných formulářů nebude praxe proplácena. Na jednoho studenta lze proplatit max. 10 hod. za jeden aprobační předmět v semestru. Proplácí se rozborové hodiny praxe. Student absolvuje zpravidla 2 hodiny náslechu, 4 hodiny výstupu a 4 hodiny rozboru - poměr jednotlivých složek může být fakultním učitelem nebo didaktikem katedry upraven.

Ve výjimečných případech může po konzultaci s didaktikem praxe být studentovi povoleno absolvovat průběžnou pedagogickou praxi v místě trvalého / přechodného bydliště či regionu. Student je v tomto případě povinen před nástupem na praxi předběžně se domluvit na příslušné základní či střední škole, kde se musí prokázat potvrzením o studiu a předložit vedení školy Dopis děkana PdF UHK řediteli / ředitelce střední / základní školy, na níž má proběhnout pedagogická praxe. Dále je student povinen zajistit Žádost o vykonání průběžné pedagogické praxe, kterou před nástupem na praxi předá odpovědné pracovnici Centra služeb a praxí PdF UHK. Ta na jejím základě příslušnému vedoucímu učiteli vystaví Dohodu o provedení práce.

Způsob uzavírání a předávání dohod o provedení práce

Před nástupem studentů PdF UHK na průběžnou pedagogickou praxi vypracují didaktici jednotlivých kateder rozpis fakultních učitelů a základních, případně středních škol, na kterých dotyční fakultní učitelé učí. Rozpis společně s adresou trvalého bydliště fakultních učitelů předají zodpovědné pracovnici Centra praxí a služeb PdF UHK.

Na základě předložených údajů o fakultních učitelích zajistí odpovědná pracovnice Centra služeb a praxí PdF UHK fakultním učitelům Dohody o provedení práce. Tyto dohody spolu s dalšími dokumenty budou fakultním učitelům zaslány na adresu bydliště. Dohoda o provedení práce musí být odeslána pracovnici Centra služeb a praxí neprodleně, nejpozději do dvou měsíců po vykonání praxe.

V případě, že bude student vykonávat průběžnou pedagogickou praxi mimo fakultní školu (v místě trvalého / přechodného bydliště), zajistí Žádost o vykonání průběžné pedagogické praxe (viz Formuláře), kterou odevzdá odpovědné pracovnici na Centrum praxí a služeb PdF UHK. 

Kontakt

a: budova C, místnost 12090 
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 15.8.2017 11:33