Co Vás zajímá?
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Spojte se s námi!

Kvalifikační práce

Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (termíny odevzdání si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).

Vypsaná témata závěrečných prací jsou zveřejněna v IS/STAG (Moje studium).

Vypracování závěrečné práce se řídí příslušným Rozhodnutím děkana č. 23/2015.

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 7.3.2016 20:28