Kvalifikační práce

Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (termíny odevzdání si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).

Vypsaná témata závěrečných prací jsou zveřejněna v IS/STAG (Moje studium).

Vypracování závěrečné práce se řídí příslušným Rozhodnutím děkana č. 23/2015.

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 7.3.2016 20:28