Univerzita třetího věku

Vítáme Vás na stránkách Univerzity třetího věku Univerzity Hradec Králové.

Univerzity třetího věku jsou součástí nabídky celoživotního vzdělávání organizovaného univerzitami v České republice i v zahraničí. Otevírají vzdělávací příležitosti občanům seniorského věku, a to jako zájmové neprofesní vzdělávání zaměřené zejména na zpřístupnění nových poznatků řady vědních oborů.

Účastníci U3V nemají statut studenta vysoké školy ve smyslu zákona o vysokých školách a absolvování kurzů a programů není totožné s bakalářským či jiným stupněm studia.

Účastníkem studia na Univerzitě třetího věku Univerzity Hradec Králové (U3V UHK) je občan seniorského věku, tj. po dosažení věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, se středoškolským vzděláním.

Pro akademický rok 2017/2018 připravili pracovníci a pracovnice UHK nové přednáškové cykly, vedle pokračujících tříletých programů i další nový tříletý program a řadu ročních kurzů různého zaměření. Věříme, že tato nabídka vzdělávacích příležitostí Vás zaujme svou pestrostí a umožní Vám získat nové poznatky ve vybraných oborech.

Přejeme Vám úspěšný vstup do nového akademického roku a mnoho radosti ze studia na Univerzitě třetího věku.

Přehled programů a kurzů připravených pro akademický rok 2017/2018

Přednáškové cykly

Zimní semestr: Do všech koutů Afriky

přednášející: doc. PhDr. Jan Klíma, CSc.

 1. Kapverdské ostrovy – mnohem víc než turistická destinace
 2. Namibie – trochu jiná Afrika
 3. Maroko křížem krážem
 4. Arabské jaro a jeho důsledky

Letní semestr: Člověk – dialog filozofie a vědy

přednášející z Katedry filozofie a společenských věd FF UHK

 1. Morální jednání – instinktivní či racionální? (Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.)
 2. Rozhodujeme se a jednáme svobodně? (Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.)
 3. Evropa – hřích a strach (Mgr. Martin Paleček, Ph.D.)
 4. O lidské přirozenosti (Mgr. Martin Paleček, Ph.D.)

Termíny konání přednášek

Skupina A

2017: 4. 10.; 1. 11.; 6. 12.

2018: 3. 1.; 7. 2.; 7. 3.; 4. 4.; 2. 5.

Skupina B

2017: 11. 10.; 8. 11.; 13. 12.

2018: 10. 1.; 14. 2.; 14. 3.; 11. 4.; 9. 5.

Přednášky se konají vždy ve středu od 13:30 do 15:45 hodin v aule budovy A Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové. Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Tříleté programy pokračující (pro absolventy výuky v akademickém roce 2016/2017)

 • Umění 19. a 20. století – 3. ročník
 • Umění 19. a 20. století – 2. ročník
 • Kapitoly z dějin Evropy – 3. ročník
 • Německy mluvící oblasti a jejich přínos společnosti – 3. ročník

Nový tříletý program (pro nové zájemce)

Roční kurzy

 • Kulturní dědictví UNESCO v České republice - kapacita kurzu je naplněna
 • Proměny společnosti a sociální otázky – přístupy a řešení
 • Rizikové chování dětí, mládeže a seniorů (trendy, stav, možnosti prevence a intervence) - pro malý počet přihlášených nebude kurz v tomto ak. roce otevřen
 • Základy politologie - pro malý počet přihlášených nebude kurz v tomto ak. roce otevřen
 • Aktuální témata složitého světa: migrace, ekologie, hodnoty, kyberprostor a globalizace - pro malý počet přihlášených nebude kurz v tomto ak. roce otevřen
 • Vybrané psychoterapeutické směry - kapacita kurzu je naplněna
 • Fyzika Země a planet sluneční soustavy
 • Pohybová aktivita – součást zdravého životního stylu

Kurzy moderních technologií (roční)

 • Moderní technologie pro seniory – začátečníky - kapacita kurzu je naplněna
 • Moderní technologie pro seniory – pokročilé - kapacita kurzu je naplněna

Jazykové kurzy (roční)

 • Anglický jazyk pro lehce pokročilé - kapacita kurzu je naplněna
 • Anglický jazyk pro mírně pokročilé - kapacita kurzu je naplněna
 • Anglický jazyk pro středně pokročilé - kapacita kurzu je naplněna
 • Anglický jazyk pro pokročilé - kapacita kurzu je naplněna
 • Německý jazyk pro pokročilé
 • Francouzský jazyk pro mírně pokročilé
 • Italský jazyk pro mírně pokročilé

Výuka v programech a kurzech se koná zpravidla v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně v zimním a v letním semestru.

Do všech programů a kurzů včetně vyšších ročníků programů „Umění 19. a 20. století“, „Kapitoly z dějin Evropy“ a „Německy mluvící oblasti a jejich přínos společnosti“ je zapotřebí podat přihlášku.

Informace potřebné pro přihlášení

Přihlášky na akademický rok 2017/2018 se již nepřijímají. Nabídka Univerzity třetího věku na akademický rok 2018/2019 bude zveřejněna začátkem května 2018.

Přednáškové cykly, programy a kurzy jsou otevřené pro zájemce seniorského věku (tj. po dosažení věku spojeného s přiznáním starobního důchodu) se středoškolským vzděláním, a to do naplnění kapacity. V případě zájmu, který převyšuje kapacitu, je rozhodující pořadí přihlášek. Další zájemci jsou zařazováni jako náhradníci.

V případě, že 10. 9. 2017 nebude naplněna kapacita přednáškového sálu či programů a kurzů, mohou se přihlásit i zájemci ve věku od 55 let se středoškolským vzděláním.

Pro přihlášení jsou k dispozici dva formuláře

Účastnický poplatek za oba přednáškové cykly (celý akademický rok) činí 400 Kč.

Účastnický poplatek za roční program/kurz i za jeden akademický rok v tříletém programu činí 800 Kč, kromě programu Umění 19. a 20. století, kde je vzhledem k rozsahu výuky účastnický poplatek ve výši 1000 Kč.

Číslo účtu: 2733582/0800
variabilní symbol: 11760
konstantní symbol: 0379

Doklad o úhradě je třeba zaslat současně s přihláškou.

Adresa pro zaslání přihlášky:
Pedagogická fakulta UHK
Centrum celoživotního vzdělávání
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Adresa pro osobní doručení přihlášky na Centrum celoživotního vzdělávání PdF:
Náměstí Svobody 301, Hradec Králové

V případě osobního doručení respektujte prosím úřední hodiny!

Kontakty

koordinátorka programu U3V:
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.

administrativní centrum U3V:
Mgr. Lenka Česáková

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.11.2017 14:18