Co Vás zajímá?
Hlavní přednáška Pedagogických dnů
Pedagogické dny 2019
Studujte u nás!
Univerzitní sportovní odpoledne | 16. 4. 2019
Nabídka v zimním semestru 2019/2020
Pedagogické dny 2019 - Slavnostní večer PdF

Univerzita třetího věku

Vítáme Vás na stránkách Univerzity třetího věku Univerzity Hradec Králové.

Univerzity třetího věku jsou součástí nabídky celoživotního vzdělávání organizovaného univerzitami v České republice i v zahraničí. Otevírají vzdělávací příležitosti občanům seniorského věku, a to jako zájmové neprofesní vzdělávání zaměřené zejména na zpřístupnění nových poznatků různých vědních oborů.

Účastníci U3V nemají statut studenta vysoké školy ve smyslu zákona o vysokých školách a absolvování kurzů a programů není totožné s bakalářským či jiným stupněm studia.

Účastníkem studia na Univerzitě třetího věku Univerzity Hradec Králové (U3V UHK) je občan seniorského věku, tj. po dosažení věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, se středoškolským vzděláním.

V akademickém roce 2018/2019 uskutečňujeme jak tradiční přednáškové cykly, tak i vyšší ročníky pokračujících tříletých programů a řadu ročních kurzů různého zaměření. Výuka ve všech formách již byla od počátku října postupně zahájena. Přejeme tedy všem studujícím přínosné a obohacující studium v programech a kurzech Univerzity třetího věku Univerzity Hradec Králové.

Program U3V UHK v akademickém roce 2018/2019

Přednáškové cykly

Zimní semestr: Od války k míru, od monarchie k republice

 1. Poslední válka monarchie
 2. T. G. Masaryk a vznik republiky. Československý zahraniční odboj a jeho podíl na vzniku ČSR
 3. Kultura v nové republice
 4. Odboj a převrat

Letní semestr: Krajina blízká i vzdálená očima (nejen) přírodovědce

 1. Rozmanitosti krajiny východních Čech
 2. Sopečné ostrovy tří oceánů
 3. Kambodža – tropický ráj s tragickou minulostí
 4. Kolumbie – tropickým rájem od Amazonie k Andám

Termíny konání přednášek

Skupina A

2018: 3. 10.; 7. 11.; 5. 12.

2019: 9. 1.; 6. 2.; 6. 3.; 3. 4.; 15. 5.

Skupina B

2018: 10. 10.; 14. 11.; 12. 12.

2019: 16. 1.; 13. 2.; 13. 3.; 10. 4.; 22. 5.

Přednáškové cykly se konají vždy ve středu jedenkrát měsíčně od 13.30 do 15.45 hodin v aule budovy A Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové.

Tříleté programy pokračující

Roční kurzy

 • Kulturní dědictví UNESCO v České republice
 • Umění 21. století
 • Umění českého středověku
 • Postavy a náměty ve výtvarném umění
 • Co nového v historickém bádání
 • Cesty za poznáním a porozuměním světu
 • Co jste vždy chtěli vědět o politice, ale báli jste se zeptat
 • Kapitoly z pozitivní psychologie
 • Cesty přírodovědné vzdělanosti
 • Budoucnost i pro další generace? O ekologii, udržitelném životním stylu a cestování
 • Základy výtvarné tvorby
 • Pohybová aktivita – součást zdravého životního stylu

Kurzy moderních technologií

 • Základní kurz práce na PC
 • Pokročilá práce s Office
 • Internet pro pokročilé
 • Základy počítačové grafiky
 • Digitální fotografie a digitální video
 • Moderní technologie pro seniory – pokročilé

Jazykové kurzy

 • Anglický jazyk pro začátečníky
 • Anglický jazyk pro lehce pokročilé
 • Anglický jazyk pro mírně pokročilé
 • Anglický jazyk pro středně pokročilé
 • Anglický jazyk pro pokročilé
 • Německý jazyk - konverzace
 • Francouzský jazyk pro mírně pokročilé
 • Italský jazyk pro mírně pokročilé

Zimní semestr U3V UHK již běží; všichni přihlášení účastníci obdrželi pozvánku na zahájení výuky. Výuka se koná v rozsahu od 12 do 30 vyučovacích hodin za semestr, s tím souvisí jak výše účastnického poplatku, tak způsob rozvrhování výuky (počet výukových bloků, jejich četnost a rozsah).

Nabídka Univerzity třetího věku Univerzity Hradec Králové na akademický rok 2019/2020 bude zveřejněna začátkem května 2019.

Kontakty:

koordinátorka programu U3V:
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.

administrativní centrum U3V:
Mgr. Lenka Česáková

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 2.11.2018 10:9