Co Vás zajímá?
1. října - koncert univerzitního orchestru z Giessenu
Letní škola češtiny
Hledáme posily
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Spojte se s námi!

Univerzita třetího věku

Vítáme Vás na stránkách Univerzity třetího věku Univerzity Hradec Králové.

Univerzity třetího věku jsou součástí nabídky celoživotního vzdělávání organizovaného univerzitami v České republice i v zahraničí. Otevírají vzdělávací příležitosti občanům seniorského věku, a to jako zájmové neprofesní vzdělávání zaměřené zejména na zpřístupnění nových poznatků různých vědních oborů.

Účastníci U3V nemají statut studenta vysoké školy ve smyslu zákona o vysokých školách a absolvování kurzů a programů není totožné s bakalářským či jiným stupněm studia.

Účastníkem studia na Univerzitě třetího věku Univerzity Hradec Králové (U3V UHK) je občan seniorského věku, tj. po dosažení věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, se středoškolským vzděláním.

Pro akademický rok 2018/2019 připravili pracovníci a pracovnice Univerzity Hradec Králové nové přednáškové cykly a vedle pokračujících tříletých programů také řadu ročních kurzů různého zaměření. Věříme, že také letos Vás nabídka vzdělávacích příležitostí zaujme svou pestrostí a umožní Vám získat nové poznatky ve vybraných oborech.

Přejeme Vám úspěšný vstup do nového akademického roku a mnoho radosti ze studia na Univerzitě třetího věku.

Přehled přednáškových cyklů, programů a kurzů připravených pro akademický rok 2018/2019

Přednáškové cykly

Zimní semestr: Od války k míru, od monarchie k republice

 1. Poslední válka monarchie
 2. T. G. Masaryk a vznik republiky. Československý zahraniční odboj a jeho podíl na vzniku ČSR
 3. Kultura v nové republice
 4. Odboj a převrat

Letní semestr: Krajina blízká i vzdálená očima (nejen) přírodovědce

 1. Rozmanitosti krajiny východních Čech
 2. Sopečné ostrovy tří oceánů
 3. Kambodža – tropický ráj s tragickou minulostí
 4. Kolumbie – tropickým rájem od Amazonie k Andám

Termíny konání přednášek

Skupina A

2018: 3. 10.; 7. 11.; 5. 12.

2019: 9. 1.; 6. 2.; 6. 3.; 3. 4.; 15. 5.

Skupina B

2018: 10. 10.; 14. 11.; 12. 12.

2019: 16. 1.; 13. 2.; 13. 3.; 10. 4.; 22. 5.

Přednáškové cykly se konají vždy ve středu jedenkrát měsíčně od 13.30 do 15.45 hodin v aule budovy A Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové.

Tříleté programy pokračující

Roční kurzy

 • Kulturní dědictví UNESCO v České republice
 • Umění 21. století - kapacita kurzu je naplněna
 • Umění českého středověku
 • Postavy a náměty ve výtvarném umění
 • Co nového v historickém bádání
 • Cesty za poznáním a porozuměním světu
 • Co jste vždy chtěli vědět o politice, ale báli jste se zeptat
 • Kapitoly z pozitivní psychologie - kapacita kurzu je naplněna
 • Cesty přírodovědné vzdělanosti
 • Budoucnost i pro další generace? O ekologii, udržitelném životním stylu a cestování
 • Základy výtvarné tvorby - kapacita kurzu je naplněna
 • Pohybová aktivita – součást zdravého životního stylu - kapacita kurzu je naplněna

Kurzy moderních technologií

 • Základní kurz práce na PC
 • Pokročilá práce s Office z důvodu malého zájmu nebude kurz otevřen
 • Internet pro pokročilé
 • Základy počítačové grafiky
 • Digitální fotografie a digitální video
 • Moderní technologie pro seniory – pokročilé

Jazykové kurzy

 • Anglický jazyk pro začátečníky
 • Anglický jazyk pro lehce pokročilé - kapacita kurzu je naplněna
 • Anglický jazyk pro mírně pokročilé - kapacita kurzu je naplněna
 • Anglický jazyk pro středně pokročilé - kapacita kurzu je naplněna
 • Anglický jazyk pro pokročilé - kapacita kurzu je naplněna
 • Německý jazyk - konverzace - kapacita kurzu je naplněna
 • Francouzský jazyk pro mírně pokročilé
 • Italský jazyk pro mírně pokročilé

Informace potřebné pro přihlášení

Na přednáškové cykly i do všech programů a kurzů včetně vyšších ročníků programů „Umění 19. a 20. století“, „Spirituálně-personální principy evropské kultury“ je zapotřebí podat přihlášku.

Přednáškové cykly, programy a kurzy jsou otevřené pro zájemce seniorského věku (tj. po dosažení věku spojeného s přiznáním starobního důchodu) se středoškolským vzděláním, a to do naplnění kapacity. V případě zájmu, který převyšuje kapacitu programu/kurzu, je rozhodující pořadí přihlášek. Další zájemci jsou zařazováni jako náhradníci.

Výuka v programech a kurzech se koná zpravidla v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně v zimním a v letním semestru, programy a některé kurzy se konají ve větších výukových blocích, a to buď šestkrát, nebo osmkrát za semestr – konkrétní údaj týkající se hodinové dotace a organizace výuky je součástí bližších informací o každém kurzu.

V případě, že 10. 09. 2018 nebude naplněna kapacita přednáškového sálu, programů a kurzů, mohou se do nich přihlásit i zájemci ve věku od 55 let se středoškolským vzděláním.

Pro přihlášení jsou k dispozici dva formuláře

Účastnický poplatek za oba přednáškové cykly (celý akademický rok) činí 400 Kč.

Účastnický poplatek za roční program/kurz i za celý akademický rok v tříletém programu činí zpravidla 800 Kč, kromě následujících programů a kurzů, u nichž se výše poplatku liší:

Program/kurz Účastnický poplatek
Umění 19. a 20. století 1000 Kč
Cesty za poznáním a porozuměním světu 600 Kč
Budoucnost i pro další generace? O ekologii, udržitelném životním stylu a cestování 600 Kč
Základy výtvarné tvorby 1400 Kč
Pokročilá práce s Office 400 Kč
Základy počítačové grafiky 400 Kč

Údaje pro úhradu:

číslo účtu: 2733582/0800
variabilní symbol: 11760
konstantní symbol: 0379

Doklad o úhradě je třeba zaslat/doručit současně s přihláškou.

Adresa pro zaslání přihlášky:

Pedagogická fakulta UHK
Centrum celoživotního vzdělávání
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Adresa pro osobní doručení přihlášky na Centrum celoživotního vzdělávání PdF UHK:
Náměstí Svobody 301, Hradec Králové

V případě osobního doručení respektujte prosím úřední hodiny.

Mimo úřední hodiny lze vyplněnou a uhrazenou přihlášku vhodit do schránky, která je umístěna před Studijním oddělením a Centrem celoživotního vzdělávání.

Upozorňujeme, že přihlášku včetně příloh je třeba zaslat poštou nebo doručit osobně. Přihlášky zaslané e-mailem nelze akceptovat.

Kontakty:

koordinátorka programu U3V:
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.

administrativní centrum U3V:
Mgr. Lenka Česáková

Věříme, že si z naší nové nabídky vyberete. Na shledanou v akademickém roce 2018/2019 na Univerzitě třetího věku Univerzity Hradec Králové.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 14.9.2018 11:1