12.10.2018 - 02.11.2018

    Volby do Akademického senátu UHK

    Akademický senát Univerzity Hradec Králové vyhlásil dle Volebního a Jednacího řádu AS UHK doplňovací volby za Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové do Akademického senátu UHK, a to v rámci volebního období stávajícího AS UHK, které končí v prosinci 2019, na jedno uvolněné senátorské místo ve studentské komoře AS UHK.

    Podrobné informace jsou k dispozici v organizačních pokynech k doplňujícím volbám do AS UHK na PdF.

    Písemné návrhy na kandidáta se přijímají pouze na oficiálním písemném návrhu na kandidáta do 2. 11. 2018 do 12:00 hodin na sekretariátě děkana PdF UHK, budova C, Náměstí Svobody 301, kontakt: Hana Raabová  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 12.10.2018 14:4