15.02.2017

  Ohlédnutí za seminářem České školní inspekce k šetření TIMSS a PISA

  Ve čtvrtek 9. února 2017 hostila Pedagogická fakulta UHK regionální seminář České školní inspekce na téma: Mezinárodní šetření TIMSS a PISA 2015.

  Seminář byl pořádaný ve spolupráci s královéhradeckou pobočkou České pedagogické společnosti.  
  Vladislav Tomášek a PhDr. Josef Basl, Ph.D. představili šetření TIMSS,  seznámili účastníky s hlavními výsledky šetření a upozornili na vývoj výsledků v průběhu času. Zvláštní pozornost byla věnována zejména pojetí matematiky a přírodovědy v TIMSS 2015, podmínkám a průběhu výuky  a vynechány nebyly ani postoje žáků.  
  Mgr. Radek Blažek, PhDr. Josef Basl, Ph.D. a Mgr. Silvie Příhodová zaměřili pozornost na šetření PISA 2015. Hlavními body odpolední části semináře byly: hlavní výsledky šetření PISA 2015, vývoj výsledků, přírodovědná gramotnost v PISA 2015, faktory ovlivňující výsledky žáků a využití výstupů PISA


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Nosková Petra, 15.2.2017 8:8