15.06.2017

  Muzejní noc 2017 v Galerii moderního umění v Hradci Králové

  Pod rouškou noci a v duchu motta „Užij si umění“ otevřela v pátek 26. květen 2017 v rámci Muzejní noci své výstavní prostory uměnímilovným návštěvníkům Galerie moderního umění v Hradci Králové. Nejširší královéhradecká veřejnost si mohla při této příležitosti ve 4. patře GMU prohlédnout výstavu výtvarných prací studentů Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové.

  Studenti ateliéru prostorové tvorby pod vedením MgA. Tomáše Moravce aktivně vstoupili do prostor galerie několika svými realizacemi, jejichž prostřednictvím a formou happeningu byl vymezený prostor za nezbytné spoluúčasti aktivního diváka přetvořen v novou galerijní jednotku či sochařský ateliér. Studentky a studenti bakalářského oboru Grafická tvorba –multimédia vedeného doc. Jaroslavou Severovou a s přispěním MgA. Terezy Severové, Ph.D. na výstavě prezentovaly své práce z oblasti volné a užité grafiky a nových médií. Společným tématem vystavených prací byl „Digitální obraz pro veřejný prostor“. Ateliér grafické tvorby MgA. Petra Hůzy návštěvníkům představil základní principy tvorby autorského textového a experimentálního písma. V galerii byl dále představen reprezentativní výběr plakátů, skládaček a autorských knih, které šířeji rozvedly pedagogem navržený grafický koncept. Tradiční grafické techniky prezentovaly práce vytvořené studenty pod vedením Mgr. Lubomíra Netušila. Posluchačky oboru Textilní tvorba pod vedením doc. Mgr art. Zuzany Hromadové, Mgr art. Márie Hromadové, Art. D. a Bc. Věrky Prášilové ve svých autorských dílech v rámci přijetí tradičních technik hledaly vize budoucnosti. Vystavené autorské bytové textilie se vyznačovaly originalitou, netradičním zpracováním textilního materiálu a hledáním jeho možných kombinací s materiálem netextilním.

  V průběhu jediného večera navštívilo výstavu rekordních 946 návštěvníků.
  Všem svým kolegům moc děkuji za pomoc s přípravou výstavy.
  Klára Zářecká

  Atmosféru akce si můžete prohlédnout na fotografiích účastníků. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 15.6.2017 12:18