14.11.2018

  Laureáti za PdF UHK 2018

  Ocenění za šíření dobrého jména naší univerzity.  Na společenském večeru univerzity dne 14. listopadu 2018 byli na návrh naší fakulty oceněni:

  Medailí rektora univerzity místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horská za dlouholetou podporu naší fakulty.

  Za vědeckou činnost romanistka PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D., která se zaměřuje na literaturu pro děti a mládež a tematiku exilu ve francouzské a frankofonní literatuře. Bohužel se slavnostního předání nemohla zúčastnit osobně.

  Student PdF a zároveň policista Pavel Dlabka, který svým rychlým a profesionálním zásahem zachránil člověka.


   

  Všem oceněným srdečně blahopřejeme.
    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 15.11.2018 13:27