28.02.2018 - 28.02.2018

  5. zasedání AS PdF UHK

  Předseda AS PDF UHK srdečně zve na 5. zasedání Akademického senátu PdF UHK, které se uskuteční 28. února 2018 od 13:00 v zasedací místnosti rektorátu.

  Program

  1. Průběžná zpráva děkana o stavu PdF a vývoji finanční situace
  2. Úprava Statutu PdF UHK
  3. Různé

  doc. Michal Chrobák, v.r.
  předseda AS PdF UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 5.2.2018 9:28