Co Vás zajímá?
1. října - koncert univerzitního orchestru z Giessenu
Letní škola češtiny
Hledáme posily
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Spojte se s námi!

Oznámení13. 10. 2016

Možnost sportovního vyžití pro studenty a zaměstnance UHK

Byly spuštěny stránky na registraci do oddílů a kurzů Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové, z.s., který umožňuje sportovní vyžití jak pro studenty, zaměstnance UHK tak pro širokou veřejnost. Zde se také registrují sportovci, kteří mají zájem reprezentovat UHK ve svém sportu na různých soutěžích.
Více najdete na www.uskhk.cz
 


10. 3. 2016

Termíny odevzdávání BP a DP

Termíny odevzdání DP a BP k obhajobám duben, květen, červen 2016

Termíny odevzdání bakalářských prací a diplomových prací na nejbližší termíny
SZZ a obhajoby jsou tyto:
 
BTS, BTV:do EVKSP 12. 5.  tištěné verze nejdéle do 16. 5. 2016 do 13:30
 
BPTV:do EVKSP 23.3.  tištěné verze nejdéle do 25.3. 2016 do 13:30
 
PZS1, KZS1:do EVKSP 14. 12.  tištěné verze nejdéle do 16. 12.2015 do 13:30
 
PBMS, KBMS: do EVKSP 30.3. tištěné verze nejdéle do 1. 4. 2016 do 13:30
 
K-PPVN, P-PPVN: do EVKSP 30.3. tištěné verze nejdéle do 1. 4. 2016 do 13:30
 

do EVKSP 15. 4.  tištěné verze nejdéle do 19. 4. 2016 do 13:30

 


 Po tomto termínu nebudou práce  přijaty.

Termíny odevzdání bakalářských prací a diplomových prací na AK 2015/16 jsou tyto:
 
BTS, BTV:do EVKSP 12. 5.  tištěné verze nejdéle do 16. 5. 2016 do 13:30
 
BPTV:do EVKSP 23.3.  tištěné verze nejdéle do 29.3. 2016 do 13:30
 
PZS1, KZS1:do EVKSP 30. 3.  tištěné verze nejdéle do 2. 4.2016 do 13:30
 
PBMS, KBMS: do EVKSP 30.3. tištěné verze nejdéle do 2. 4. 2016 do 13:30
 
K-PPVN, P-PPVNdo EVKSP 30.3. tištěné verze nejdéle do 2. 4. 2016 do 13:30
 

NTVSSK, NTVZS2, TVSSK, TVZS2 :  do EVKSP 15. 4.  tištěné verze nejdéle do 19. 4. 2016 do 13:30

 


 Po tomto termínu nebudou práce  přijaty. 
Upozorňuji, že v termínu 24.3.,  30.3. -1.4. nebudu na pracovišti!!!!26. 1. 2016

Přípravný kurz na Katedře tělesné výchovy a sportu

Název kurzu Tělesná výchova a sport
Určeno pro obory
Bakalářský obor: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Magisterský obor: Učitelství pro 2. stupeň základní školy – tělesná výchova
Cena kurzu 800,-Kč
Zahájení Kalendář
Rozsah hodin 16 hodin, tj. 4 x 4 hodiny (pátek odpoledne)
Harmonogram kurzu 1. 4., 8.4.,15.4., 22.4. 2016
Místo konání: 1.4. a 15.4. na budově A objekt OSV, Hradecká ulice, 8.4. a 22.4. na budově H, U Pivovarské Flošny 269/3. 
Garant pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
Garant kurzu: doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Přihlášky posílejte na: hana.raabova@uhk.cz
Informace:
•Základy anatomie a fyziologie
•Základy teorie tělesné kultury – historie sportu
•Fitness
•Wellness


4. 1. 2016

Termíny odevzdání DP a BP k obhajobám duben, květen, červen 2016

Termíny odevzdání bakalářských prací a diplomových prací na nejbližší termíny
SZZ a obhajoby jsou tyto:
 
BTS, BTV:do EVKSP 12. 5.  tištěné verze nejdéle do 16. 5. 2016 do 13:30
 
BPTV:do EVKSP 23.3.  tištěné verze nejdéle do 25.3. 2016 do 13:30
 
PZS1, KZS1:do EVKSP 14. 12.  tištěné verze nejdéle do 16. 12.2015 do 13:30
 
PBMS, KBMS: do EVKSP 30.3. tištěné verze nejdéle do 1. 4. 2016 do 13:30
 
K-PPVN, P-PPVN: do EVKSP 30.3. tištěné verze nejdéle do 1. 4. 2016 do 13:30
 

NTVSSK, NTVZS2, TVSSK, TVZS2 :  do EVKSP 15. 4.  tištěné verze nejdéle do 19. 4. 2016 do 13:30

 


 Po tomto termínu nebudou práce  přijaty.


6. 10. 2015

Tréninky Sportovní gymnastika v zimním semestru 2015/16

Tréninky SG na T1 v letním semestru akademického roku 2015/2016:

Individuální trénink studentů v tělocvičně je možný pouze v uvedených tréninkových hodinách. Na tréninkové hodině je vždy přítomen pedagogický dozor. Student je povinen se seznámit s bezpečnostními předpisy tělocvičny T1.

Poplatek za jednu návštěvu je stanoven na 35 Kč.

Trénink bude umožněn za přítomnosti minimálně 5ti studentů!!! Přihlašujte se mailem nejdéle 1 den předem do 20.00 hod. příslušnému vyučujícímu!!! Pokud nebude dostatečný počet studentů předem přihlášených, trénink bude zrušen.
 

úterý      13:15 - 14:00       jana.milova@uhk.cz                          
středa       9:05 - 9:50       dagmar.vodehnalova@uhk.cz                        
středa       16:35 - 17:20      dana.feltlova@uhk.cz
 25. 9. 2015

Termíny odevzdání DP a BP k obhajobám v lednu 2016

Bakalářské a diplomové práce nejprve vložíte do eVŠKP, teprve pak odevzdáte ve 2 výtiscích na katedře.
 
 
Termíny odevzdání bakalářských prací a diplomových prací na AK 2015/16  pro lednové termíny obhajob jsou tyto:
 
BTS, BTV:do EVKSP 14. 12.  tištěné verze nejdéle do 16. 12.2015 do 13:30
 
BPTV:do EVKSP 7. 12.  tištěné verze nejdéle do 9.12. 2015 do 13:30
 
PZS1, KZS1:do EVKSP 14. 12.  tištěné verze nejdéle do 16. 12.2015 do 13:30
 
PBMS, KBMS: do EVKSP 14. 12.  tištěné verze nejdéle do 16. 12.2015 do 13:30
 
K-PPVN, P-PPVN: do EVKSP 14. 12.  tištěné verze nejdéle do 16. 12.2015 do 13:30
 

NTVSSK, NTVZS2, TVSSK, TVZS2 :  do EVKSP 14. 12.  tištěné verze nejdéle do 16. 12.2015 do 13:30

 


 Po tomto termínu nebudou práce  přijaty.


25. 9. 2015

Tisk zadání závěrečné práce

Do závěrečné práce se vkládá (je svázána) strana "tisk závěrečné práce".

Tuto stranu si student vytiskne z eVŠKP.
 
 
 


18. 5. 2015

Odevzdání BP a DP na srpen

Termín odevzdání bakalářských prací a diplomových prací  na obhajoby v srpnu 2015

Nahrání prací do systému EVSKP do 7.7.2015.  Odevzdání tištěných verzí pouze do 10.7.2015 do 13:00 hod.
Po tomto termínu nebudou práce validovány.
 
 


16. 3. 2015

Odevzdávání závěrečných prací pro termíny v květnu a v červnu

Termíny odevzdání bakalářských prací a diplomových prací jsou tyto:
 
BTS, BTV:do EVKSP 7. 5.  tištěné verze nejdéle do 12. 5. 2015
 
BPTV:do EVKSP 16. 4.  tištěné verze nejdéle do 20. 4. 2015
 
PZS1, KZS1:do EVKSP 13. 4.  tištěné verze nejdéle do 16.4.2015
 
PBMS, KBMS: do EVKSP 15. 5.  tištěné verze nejdéle do 19. 5. 2015
 
K-PPVN, P-PPVN: do EVKSP 24. 4.  tištěné verze nejdéle do 27. 4. 2015
 

NTVSSK, NTVZS2, TVSSK, TVZS2 :   do EVKSP 13. 4.  tištěné verze nejdéle do 16. 4. 2015 

 

Termíny pro srpnové obhajoby budou vloženy upřesněny  začátkem května.

 


18. 2. 2015

21. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže

 
Katedra tělesné výchovy a sportu,

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec

Králové

 

21. ročník konference

 

Optimální působení tělesné zátěže

„Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“

 

24. - 25. 3. 2015

Tématické okruhy konference:

1. Tělesná zátěž ve školní tělesné výchově, sportovním tréninku a pohybové rekreaci

2. Pohyb jako součást zdravého životního stylu

3. Vária

Hlavní referáty:

Prof. Ing. Václav Bunc - Dětská hipokinéza - příčiny a možnosti nápravy

RNDr. Hana Lepková - Pohybová aktivita v prostředí vysokých škol

Kulatý stůl:

Předseda: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Pohyb a výživa – grant MŠMT

Problémy pregraduální přípravy pedagogů 1. stupně základních škol z pohledu pedagogů, garantů oboru a student


23. 12. 2014

Přihlášení k SZZ

 
K SZZ se student může přihlásit po uzavření studia na studijním oddělení (splnění všech zápočtů a zkoušek a podepsané vytištěné vysvědčení za poslední rok. Index se již neodevzdává).
K obhajobě se student může přihlásit po splnění těchto podmínek a po odevzdání závěrečné práce na katedře. ​ 

Přihláška na SZZ v dokumentech.

 


Okruhy SZZ

Okruhy SZZ pro akademický rok 2014/2015 jsou zveřejněny v interních dokumentech - po přihlášení.


odevzdání přihlášky tématu na DP/ BP

Odevzdání přihlášky k tématu BP, DP

 

 

Odevzdání přihlášky k tématu BP, DP
1. Student se domluví s vyučujícím na tématu a zadání práce (pokud by byla vyplněna záložka Zadávání VŠKP, odkáže se vyučující na zadané téma
).
2. Student ve svém studiu na Portálu vyplní údaje v záložce
Kvalifikační práce.
​3. Vyplněné zadání vytiskne, podepíše, nechá podepsat vedoucím práce a odevzdá na sekretariátu katedry do 9.1.2017.
 
Vše má probíhat podle schématu - viz:

http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/studium_kvalifikacni-prace_popis.html

 


V budově H, je vedle dveří referentky katedry schránka , můžete dát i do ní.
 


 

 

 

 Odevzdávání závěrečných prací pro termíny v dubnu

 

Termín odevzdání DP (NTVZS2,NTVSSK, P-ZS1, K-ZS1)) pro termín OBHAJOBY 3. 4. 2015 je 25. 2. 2015 v elektronické podobě, odevzdání tištěné podoby je nejdéle do 27. 2. 2015.
 
Termín odevzdání (obor BPTV) pro termín OBHAJOBY 30. 4. 2015 je v elektronické podobě 16. 3. 2015 a odevzdání tištěné podoby je nejdéle do 29. 3. 2015.


Univerzitní sportovní klub pořádal Volný pětiboj ve sportovní gymnastice

Tento závod se uskutečnil ve dne  25.5.2015 v ZŠ Bezručova. Zúčastnili se ho členové oddílu Sportovní gymnastiky z Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové. Tento oddíl vede Mgr. Jiří Kolář.  Volný pětiboj se skládal z prostných, kruhů, přeskoku, bradla a hrazdy.
Vyhrál bývalý student KTVS, Dominik Šourek. Na druhém místě se umístil Pavel Utínek a bronzovou příčku obsadil Jan Eminger.
Věříme, že příští rok se zúčastní mnohem více studentů.