Praxe ZS1

Student je povinen řídit se pokyny, které jsou uvedeny v Rozhodnutí děkana č. 30/2019: Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2019/2020. Dále se řídí pokyny akademických pracovníků, kteří jsou pověřeni vedením jednotlivých předmětů praxe. Tito pracovníci stanovují podmínky pro úspěšné absolvování praxe a následného udělení zápočtu za předmět praxe.

Administrativní záležitosti je student povinen řešit s odpovědným pracovníkem pro praxe.

Veškeré dokumenty potřebné k absolvování praxe jsou uvedeny oddílu Dokumenty této stránky (Dopis děkana řediteli / ředitelce ZŠ, Žádost o vykonání průběžné pedagogické praxe ZŠ1, Hodnotící list PP1, Hodnotící list PP2, Hodnotící list KS-PP, Hodnotící list 5. ročník, Žádost o vykonání souvislé pedagogické praxe – plně organizovaná školy, Žádost o vykonání souvislé pedagogické praxe – malotřídní škola, Individuální smlouva o zajištění pedagogické praxe v ZŠ1).

Individuální smlouva o zajištění pedagogické praxe v ZŠ1 je zapotřebí pouze tehdy, pokud je vyžadována samotným zařízením, na kterém má praxe probíhat.

Kontakt

a: budova C, místnost 12090
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

 

Dokumenty "Učitelství pro 1. stupeň ZŠ"

Typ Název     Datum     Velikost    
10_Individuální_smlouva_ZS1 3. 10. 2016 45,5 kB
01-Dopis-děkana-PdF-UHK-ředit 12. 7. 2016 114,26 kB
09-Žádost-o-vykonání-praxe-ve-specializaci-ZS1 22. 3. 2016 38 kB
02-Žádost-o-vykonání-PPP-ZS1 11. 8. 2014 34 kB
03-Hodnotící-list-PP1 11. 8. 2014 39,5 kB
04-Hodnotící-list-PP2 11. 8. 2014 102 kB
05-Hodnotící-list-KS-PP 11. 8. 2014 102,5 kB
06-Hodnotící-list-5-roč 11. 8. 2014 143,5 kB
07-Žádost-SPP-plně-org-škola 11. 8. 2014 34,5 kB
08-Žádost-SPP-malotřídní-škola 11. 8. 2014 34,5 kB
Hodnocení-FU-PPP 11. 8. 2014 44 kB