Neučitelské

Obecné pokyny

 • student je povinen používat při veškeré mailové komunikaci školní mail (jmeno.prijmeni@uhk.cz)
 • před zahájením praxe je student povinen informovat se o požadavcích na splnění praxe u odpovědného pracovníka PdF UHK (garanta praxe)
 • student je povinen se předběžně domluvit v zařízení, ve kterém chce praxi absolvovat
 • student se v zařízení prokazuje potvrzením o studiu a předkládá "Průvodní dopis"
 • žádosti o vykonání odborné praxe je nutné odevzdávat PŘED zahájením praxe, pozdě dodané dokumenty nebudou akceptovány
 • student je povinen přihlásit se na neučitelskou praxi na praxe.uhk.cz
 • organizace, se kterou má PdF UHK uzavřenou rámcovou smlouvu, může z kapacitních či provozních důvodů odmítnout praxi  studenta PdF UHK
 • na individuální praxi je nutno přihlásit se na praxe.uhk.cz minimálně 30 dní před zahájením praxe, individuální smlouvy (dva originály) je nutné přinést na Centrum služeb a praxí minimálně 21 dní před zahájením praxe, smlouvy musí být podepsané statutárním zástupcem přijímací organizace
 • dále je student povinen řídit se Rozhodnutím děkana č. 22/2018: Praxe studentů neučitelských oborů v akademickém roce 2018/2019č. 2/2019: Žádost studenta o vykonání odborné praxe - změna rozhodnutí děkana č. 19/2018, 20/2018, 21/2018 a 22/2018

Dotazy

Pokud máte dotaz ohledně registrace, vyplňte příslušný formulář a zašlete ho na andrea.rihova@uhk.cz
Do předmětu mailu uveďte "registrace individuální / rámcové praxe".
Do těla zprávy popište problém.

Pro dotaz na registraci na individuální praxi vyplňte formulář Formulář k IS.
Pro dotaz na registraci na rámcovou praxi vyplňte formulář Formulář k RS.
 

Návody na registraci praxe

Návod na registraci rámcové praxe.
Návod na registraci individuální praxe.
Návod na tisk individuální smlouvy.

Žádost o zpětné uznání praxe

Podává se v případě pozdní registrace na praxe.uhk.cz nebo pozdního řešení individuálních smluv.

 • žádost naleznete na stránkách Studijního oddělení PdF UHK
 • žádost ponese název: "Žádost o zpětné uznání praxe"
 • směřována bude na pana děkana
 • musí obsahovat celou zkratku a název praxe
 • manipulační poplatek za jeden předmět praxe činí 300 Kč. Lze jej uhradit složenkou (ústřižek přidat k žádosti) nebo přes účet (do žádosti napsat větu: "Žádost byla uhrazena z účtu č.: ..."). Do jedné žádosti lze uvést více předmětů praxe, za každý z předmětů je nutné uhradit manipulační poplatek.
 • k žádosti je nutné přiložit vyjádření garanta praxe (ten, kdo má oprávnění udělit zápočet) ohledně souhlasu s uznáním praxe. Ve vyjádření musí být uvedena celá zkratka a název praxe. Vyjádření musí být osobně podepsáno garantem praxe.
 • žádost a všechny náležitosti se předávají na děkanát PdF UHK
 • po schálení / zamítnutní obdrží žadatel vyjádření, které na kontaktní adresu zasílá studijní oddělení PdF UHK
 • v případě kladného vyjádření může garant praxe udělit zápočet

 

Přehled organizací, s nimiž má PdF UHK uzavřenou rámcovou smlouvu

  Zařízení Kontakt Pozn.
1 Barevné domky Hajnice
Hajnice 46, 544 66 Hajnice
Bc. Jan Pfeifer,
pfeiferj@barevnedomky.cz, tel.: +420 774 146 232
Ing. Bc. Lucie Skalová
skalova@barevnedomky.cz
info@barevnedomky.cz
ISU
2 CEDR Pardubice o.p.s.,
J. Palacha 324, 530 02, Pardubice
Mgr. Terza Bulíčková,
tel.: 737 253 278
e-mail: bulickova@cedrops.cz
ISU
3 Centrum LIRA, z. ú.,  
Matoušova 406/20, 460 02 Liberec
Mgr. Kateřina Kosová,
tel.: 724 400 833
e-mail: katerina.kosova@centrumlira.cz
ISU
4 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.,
Hábova 1571/22, Praha 13, Stodůlky
Mgr. Jana Fenclová,
tel.: 235 517 313
e-mail: reditelka@detskysluch.cz
novotna@detskysluch.cz
ISU

5
Česká republika - Probační a mediační služba ČR
Hybernská 18, 110 00, Praha
vedoucí příslušného střediska
viz www.pmscr.cz/kontakty/
ISU + Vlastní smlouva
6 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna, Říčařova 277, Plotiště nad Labem, 503 01, Hradec Králové PhDr. Marie Paličková
tel.: 495 211 908, 778 530 215, 778
e-mail: skola@ddu-hk.cz
ISU
7 Dětský domov Nechanice
Hrádecká 267, 503 15, Nechanice
PhDr. Luboš Holeček
tel.: 495 441 213
e-mail: detskydomovnechanice@seznam.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
8 Dětský domov se školou a základní škola,
Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí
PhDr. Jan Vodička
tel.: 491 113 522,
e-mail: dds.kostelec@tiscali.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
9 Dětský domov a školní jídelna
Žižkova 497, 543 01, Vrchlabí 1
PhDr. Alena Dědečková, ředitelka
tel.: 499 421 516,
e-mail: detsky.d.vr@tiscali.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
10 Diecézní katolická charita
Velké náměstí 37, 500 01, Hradec Králové
tel.: 495 063 135,
e-mail: dchhk@hk.caritas.cz
ISU
11 Domov důchodců
K Biřičce 1240, 500 08, Hradec Králové
tel.: 495 405 311,
e-mail: ddhk@ddhk.cz
ISU
12 Domov mládeže Vocelova
Vocelova 1469/5, 500 02, Hradec Králové
info@dmhk.cz  Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
13 Domov pod hradem Žampach, Žampach, č.p. 1, 564 01, Žamberk tel.: 465 618 184, 465 618 134
e-mail: uspza@uspza.cz
ISU
14 Domov Sv. Josefa Žireč, ul. 5. května 1170, 549 41, Červený Kostelec tel.: 491 610 600,
e-mail: sekretariat@dsj-zirec.cz
ISU
15 Ekocentrum PALETA
Štolbova 2665, 530 02 Pardubice
tel.: 466 614 352,
e-mail: ekocentrum@paleta.cz
ISU
16 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Monika Soukupová 
tel.: 469 648 525,
e-e-mail: soukupova@hamzova-lecebna.cz
Záznamový list + ISU
17 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
Milady Horákové 504/45, 500 06, Hradec Králové
Mgr. Monika Krúpová,
tel.: 773 592 326,
e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz
ISU
18 Kynologické centrum Borova tlapka, z.s.
Bratří Štefanů 807/36, 500 03 Hradec Králové
Jaroslav Filip,
tel.: 606 051 140,
e-mail: filip@borovatlapka.cz
ISU
19 Laxus o.s.,
Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk
Říční 1252/3a, 500 02 Hradec Králové
laxus@laxus.cz
pro HK Lenka Chládková
tel.: 495 513 977
pro Pce Martina Kollárovičová
tel.: 466 265 207
Vstupní pohovor v zařízení + ISU
20 Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové
ZŠPr a ZŠs Hradecká 1231 - Mgr. Lenka Rybová
MŠ Markovická 621 - Libuše Veselá
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
21 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Nerudova 1180, 500 02, Hradec Králové Bc. Josef Suchánek,
tel.: 495 535 955
ISU
22 Multikulturní centrum Praha, z.s., Náplavní 1, 120 00 Praha 2 Mgr. Jana Troupová
e-mail: jana.troupova@mkc.cz
sara.vidimova@mkc.cz, info@mkc.cz
ISU
23 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1 - Malá Strana; 
SLS Vysočina, Veselý Kopec
PhDr. Ilona Vojancová,
tel.: 469 326 415,
e-mail: vojancova@pardubice.npu.cz
ISU
24 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Bc. Lucie Černoušková,
tel.: 487 954 029,
e-mail: lucie.cernouskova@nemcl.cz
Potvrzení o studiu a náplň praxe na email + ISU
25 NOMIA, z. ú., Třída Edvarda Beneše 575, 500 12 Hradec Králové 12 Mgr. Marcela Hudečková
tel.: 606 824 104,
e-mail: marcela.hudeckova@nomiahk.cz
ISU
26 o.s. Sportem proti Bariérám - Český Ráj
U Školky 488, 507 91, Stará Paka
spb-cr@email.cz ISU
27 Občanské poradenské středisko, o.p.s.,  Veverkova 1343, 500 02, Hradec Králové vzdelavani@ops.cz ISU
28 Bonanza Vendolí, z.ú.
Vendolí 308, 569 14 Vendolí
Mgr. Lenka Buchtová,
tel.: 608 218 847,
e-mail: info@osbonanza.cz
ISU
29 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Obchodní ulice 282, 542 25 Janské Lázně Mgr. Jana Marešová,
tel.: 499 862 101,
e-mail: maresova@oajl.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
30 Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03, Hradec Králové och@charitahk.cz ISU
31 Oblatní nemocnice Jičín, a. s.,
Bolzanova 512, 506 43 Jičín
Mgr. Hana Pěničková,
personální náměstkyně
tel: 493 582 222/227,
e-mail: hana.penickova@nemjc.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
32 Odborné učiliště, 17. listopadu 1212, Hradec Králové
17. listopadu 1212, 500 02, Hradec Králové
Mgr. Carmen Simonová,
tel: 721 817 200
e-mail: carmen.simonova@sspphk.cz
ISU
33 Pardubická krajská nemocnice,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Mgr. Alena Němečková,
tel.: 466 011 305,
e-mail: alena.nemeckova@nemocnice-pardubice.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
34 Prostor Pro
Čajkovského 1861, 500 09, Hradec Králové
info@prostorpro.cz ParduISU
35 S - centrum Hodonín, p.o.
Na Pískách 4037/11, 695 01, Hodonín
Jana Hanušová,
tel: 518 399 941,
e-mail: stanice1@ddhodonin.cz
ISU
36 Salinger, z.s.
Gočárova tř. 760, 500 02, Hradec Králové
Mgr. Iva Rosíková,
tel.: 495 267 249, 777 807 057,
e-mail: reditel@salinger.cz
pro NZDM Modrý pomeranč:
Mgr. Radka Volejníková,
tel.: 774 807 053,
e-mail: zastupce.nzdm@salinger.cz
Záznamový list + ISU
37 SANATORIUM DEMOSTHENES s.r.o.,
Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem
Mgr. Lucie Zapletalová
tel.: 475 259 317,
e-mail: lucie.zapletalova@demosthenes.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
38 Semiramis o.s. - Centrum primární prevence
Dlabačova 2208, 288 02, Nymburk
info@os-semiramis.cz ISU
39 Skok do života, o.p.s
Velké náměstí 142, 500 03, Hradec Králové
Mgr. Kateřina Drábková,
606 839 952
Bc. Denisa Bulvová
tel.: 601 588 179
e-mail: denisa.bulvova@skokdozivota.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
40 SKP-Centrum o.p.s.
Jungmannova 2550, 530 02, Pardubice
info@skp-centrum.cz
Mgr. Jiří Čermák
tel.: 464 629 619, 777 765 848
e-mail: jiri.cermak@skp-centrum.cz
ISU
41 Hospicové Chrudim
K Ploché dráze 602, 537 01, Chrudim
MUDr. Marie Blažková,
tel.: 731 151 538,
e-mail: smireni@centrum.cz
ISU
42 SOL Trutnov – Rehabilitační ústav Hostinné
Husitská 352, 543 71, Hostinné
Irena Janečková,
tel.: 499 404 844,
e-mail: janekova@ruhostinne.cz
ISU
43 SOL Trutnov - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království
Nový Nemojov 150, 544 01, Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Zuzana Rückerová,
tel.: 499 397 543,
e-mail: ozdravovna.k@seznam.cz
ISU
44 Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p., nám. Svobody 272, 542 52, Janské Lázně tel.: 499 860 111,
e-mail: info@janskelazne.com
ISU
45 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever,
Horská 175, 542 26, Horní Maršov
sever-hk@ekologickavychova.cz
sever@ekologickyvychova.cz
ISU
46 Soukromá klinika LOGO s.r.o.,
Brno-střed, Štýřice, Vsetínská 527/20
Ing. Daria Florianová, MBA,
tel.: 543 420 670,
e-e-mail: daria.florianova@logoped.cz
ISU
47 Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Štefánikova 549, 500 11, Hradec Králové info@neslhk.com,neslhk.hk@worldonline.cz
tel.: 495 272 379,
e-mail: MŠ Lentilka,
Mgr. Daniela Holečková,
tel.: 495 511 307
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
48 Tyflocentrum HK, o.p.s.
Okružní 1135/15, 500 03, Hradec Králové
Mgr. Dagmar Balcarová,
tel.: 495 523 729,
e-mail: balcarova@tyflocentrum.cz
ISU
49 Tyfloservis o.p.s.
M. Horákové 549, 500 06, Hradec Králové
Mgr. Daniela Morávková,
tel.: 495 273 636
e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
50 Tyfloservis o.p.s.
Krakovská 21, 110 00, Praha
tel.: 221 462 362,
e-mail: praha@tyfloservis.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
51 Uměleckoprůmyslové museum
ulice 17. listopadu 2, 110 00, Praha 1
Mgr. Vlastimil Havlík
tel.: 251 093 111,
e-mail: info@upm.cz
ISU
52 Vazební věznice
Hradební 860, 500 01, Hradec Králové
Dáša Žižková - asistentka ředitele
tel.: 495 758 204,
e-mail: mailto:DZizkova@vez.hrk.justice.cz
ISU
53 Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna, Vrchlického 700, 544 01, 
Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 320 561
e-mail: husuvdomov@husuvdomov.cz
ISU
54 Prointepo - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.
Hrubínova 1458, 500 02, Hradec Králové
tel.: 495 538 989,
e-mail: prointepo@prointepo.org
ISU
55 ZŠ a MŠ při fakultní nemocnici, HK, Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové ředitelka: Mgr. Blanka Kovandová
praxe vyřizuje ved. učitelka Mgr. Lea Kašubová
tel.: 495 832 407,
mobil: 606 606 487
e-mail: kasubova@centrum.cz, kovandova.blanka@seznam.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
56 ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s.
Komenského 432, 530 03, Pardubice
Mgr. Markéta Hujerová,
tel.: 466 049 916,
e-mail: hujerova@svitani.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU
57 ZŠ logopedická a MŠ logopedická, Choustníkovo Hradiště 161, 544 42 Mgr. Helena Durstová,
tel.: 499 629 248
e-mail: zslogo@specskola.cz
Žádost o vykonání odborné praxe + ISU

ISU – nutná registrace praxe na praxe.uhk.cz
Vlastní smlouva - zařízení požaduje uzavření vlastní smlouvy

Chtějí IS pro kontrolu - student si zařídí individuální smlouvu s organizací

Požadují Žádost studenta o vykonání odborné praxe - student si vytiskne a vyplní Žádost studenta o vykonání odborné praxe. Vyplněnou žádost s údaji o vlastní osobě, zařízení, vedoucím odborné praxe a odsouhlasenou garantem praxe předá odpovědné pracovnici PdF UHK pro praxe Bc. Andree Říhové.

Požadují Záznamový list o praxi studentů - řádně vyplněný jeden výtisk předá student v zařízení, kde vykonává praxi.

Kontakt

a: budova C, místnost 12090 
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

 

Dokumenty "Neučitelské praxe"

Typ Název     Datum     Velikost    
01-Průvodní-dopis-řediteli-ředitelce 13. 5. 2019 387,92 kB
Návod-IS-smlouva 14. 10. 2015 344,64 kB
Návod-IS-student 13. 10. 2015 974,2 kB
Návod-RS-studenti 13. 10. 2015 718,77 kB
Formulář k IS 12. 10. 2015 23 kB
Formulář k RS 12. 10. 2015 23 kB
K-centrum Pce požadavky 1. 10. 2015 236,61 kB
02-Žádost-Odb-Pxe 11. 8. 2014 34 kB
03-Záznamový-list-o-vykonání-odb-pxe 11. 8. 2014 35 kB
04-Hodnocení-Odb-Pxe 11. 8. 2014 42,5 kB

Nabídka sekce: Praxe studentů