Související informace

Ustanovení pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UHK.

Výše základního doktorského stipendia na FIM je stanovena výnosem děkana.

Směrnice děkana definuje standardní a nadstandardní povinnosti doktoranda a upravuje zásady přiznávání mimořádných stipendií studentům doktorského studia na FIM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŮSOBENÍ DOKTORANDA PREZENČNÍ FORMY NA FIM - DEKLARACE PŘÍTOMNOSTI DOKTORANDA
V souvislosti se směrnicí děkana FIM (viz výše) doktorandi prezenční formy studia začátkem každého semestru deklarují dobu, kdy jsou fyzicky přítomni na fakultě (dny v týdnu a čas) v minimálním rozsahu 20 h týdně rozdělených do minimálně 3 dnů (čas strávený výukou na FIM se do 20 hodinové dotace započítává).

Podepsaná deklarace se předává ve fyzické podobě na sekretariát příslušné katedry (kam spadá školitel doktoranda) a v elektronické podobě (sken včetně podpisů) se zasílá na mail proděkana pro vědu a výzkum a na studijní oddělení:
ondrej.krejcar@uhk.cz 
tereza.cervena@uhk.cz 

K vyplnění deklarace se používá tento formulář.

Termíny dodání vyplněného a podepsaného formuláře v akademickém roce 2018/2019
pro zimní semestr - do 24. 9. 2018
pro letní semestr - původně do 11. 2. 2019, posunuto do 18. 2. 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Závazné termíny pro přihlášení k vykonání státní doktorské zkoušky (SDZ) v letním semestru 2018/19:
termín odevzdání pojednání k SDZ ke katedrové obhajobě do 1. 3. 2019
přihláška k SDZ a odevzdání finálního pojednání o disertaci do 12. 4. 2019 (do 12:00 hod.)
Informace s pokyny k celému procesu uzavření studia, přihlášení ke katedrové obhajobě a pro přihlášení k SDZ a odevzdání všech náležitostí byly doktorandům zaslány na školní e-mailovou adresu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Závazné termíny pro přihlášení k vykonání obhajoby disertační práce v letním semestru 2018/19:
termín odevzdání disertační práce ke katedrové obhajobě do 1. 3. 2019
přihláška k obhajobě disertační práce a odevzdání finální disertační práce a tezí do 12. 4. 2019 (do 12:00 hod.)

Informace s pokyny k celému procesu přihlášení ke katedrové obhajobě a pro přihlášení k finální obhajobě a odevzdání všech náležitostí byly doktorandům zaslány na školní e-mailovou adresu.

Oznámení o konání obhajob v rámci DSP SII - Ing. Zejda, Ing. Otčenášková, Ing. Ziaei Nafchi

Oznámení o konání obhajob v rámci DSP AI - Ing. Jiří Štěpánek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram konání SDZ a obhajob v letním semestru 2018/2019
Harmonogram DSP AI 18. 6. 2019

Harmonogram DSP AI 19. 6. 2019

Harmonogram DSP AI 24. 6. 2019

Harmonogram DSP SII 19. 6. 2019

Harmonogram DSP SII 20. 6. 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁPISY do doktorského studia na akademický rok 2019/2020

ZÁPIS PRO 1. ROČNÍKY (uchazeči z přijímacích zkoušek ze dne 21. 6. 2019) se bude konat 3. 9. 2019 v 9:00 hodin.

Informace s pokyny k zápisu a místu konání obdrží přijatý uchazeč v písemném rozhodnutí o přijetí.


ZÁPIS PRO VYŠŠÍ ROČNÍKY se bude konat 3. 9. 2019 v době od 12:00 do 14:00 hodin na studijním oddělení.

Informace s pokyny k provedení zápisu byly doktorandům zaslány na školní e-mailovou adresu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihlášení do sítě UHK

  • problémy řešte s Centrem služeb UHK (CS UHK)
  • informace o přístupových údajích do sítě UHK najdete ZDE
  • mějte zadanou kontrolní otázku a odpověď na adrese https://helpdesk-cit.uhk.cz/otazka pro možnost změny hesla po telefonu (pokud nebudete mít zadanou kontrolní otázku a odpověď, nemůže vám CS pomoci s aktivací/nastavením nového hesla po telefonu a bude nutná vaše osobní účast)