Související informace

Ustanovení pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UHK.

Výše základního doktorského stipendia na FIM je stanovena výnosem děkana.

Směrnice děkana definuje standardní a nadstandardní povinnosti doktoranda a upravuje zásady přiznávání mimořádných stipendií studentům doktorského studia na FIM.


Přihlášení do sítě UHK

  • problémy řešte s Centrem služeb UHK (CS UHK)
  • informace o přístupových údajích do sítě UHK najdete ZDE
  • mějte zadanou kontrolní otázku a odpověď na adrese https://helpdesk-cit.uhk.cz/otazka pro možnost změny hesla po telefonu (pokud nebudete mít zadanou kontrolní otázku a odpověď, nemůže vám CS pomoci s aktivací/nastavením nového hesla po telefonu a bude nutná vaše osobní účast)