Status Superdoktorand

Status Superdoktorand je definován ve směrnici děkana FIM č. 1/2017, v příloze č. 1.

Superdoktorand je určen pro doktorandy, kteří se chtějí věnovat doktorskému studiu a vědeckovýzkumné případně extensivnější pedagogické činnosti s větším nasazením a přitom plní standardní povinnosti studenta doktorského studia. Takové doktorandy chceme podpořit, motivovat, ale dát jim i prostor pro tvůrčí činnost.  Činnost superdoktoranda je definována jako tříměsíční projekty.

Pokud má doktorand, nebo jeho školitel, zajímavé téma, které by rád řešil, sepíše jej spolu se školitelem. Téma musí být specifikováno dostatečně přesně, aby jej bylo možné bez dalších doplňujících informací posoudit a během daného tříměsíčního běhu i vyřešit. Zájem doktoranda o vybrané téma je třeba doložit motivačním dopisem (s případnými přílohami).

Doktorand se ke statusu Superdoktorand přihlásí tak, že požádá svého školitele, aby předal proděkanovi pro vědu a výzkum návrh tématu a motivační dopis ke schválení (stačí v elektronické podobě).

 

V návaznosti na závěry kolegia děkana se rozšířil záběr oblastí pro projekty superdoktorandů i na extensivní pedagogickou činnost. Význam v existující formulaci ve směrnici děkana č. 1/2017 je rozšířen o následující formu:

Budou vybírány především projekty, které podpoří buď excelentní výzkum na UHK, nebo výuku předmětů na příslušné katedře doktoranda. Zejména se bude jednat o pomoc studenta vědcům s částmi jejich výzkumu nebo inovaci ve formě rozšíření či prohloubení vyučovaných témat v rámci vybraného předmětu, popř. vytvoření učebních materiálů v uvedeném rozsahu.

 

Informativní tabulka s harmonogramem termínů pro přihlašování nových témat, zasedání komise, zasílání pravidelných reportů:

Událost

Datum / období

Poznámka

Nová témata

10. květen 2019

Přihlášení nových témat (včetně motivačního dopisu)

Zasedání komise

15. - 25. 5. 2019

Obhajoba 2. běhu / výběr pro 3. běh

Bude vždy oznámeno podle časových možností participujících doktorandů a členů komise

3. běh 2018/19

červen – srpen 2019

Vždy po konci měsíce zaslat průběžný report 1xA4

Nová témata

12. září 2019

Přihlášení nových témat (včetně motivačního dopisu)

Zasedání komise

15. - 25. 9. 2019

Obhajoba 3. běhu / výběr pro 1. běh 2019/2020

Bude vždy oznámeno podle časových možností participujících doktorandů a členů komise

1. běh 2019/20

říjen – prosinec 2019

Vždy po konci měsíce zaslat průběžný report 1xA4

Nová témata

10. leden 2020

Přihlášení nových témat (včetně motivačního dopisu)

Zasedání komise

15. - 25. 1. 2020

Obhajoba 1. běhu / výběr pro 2. běh 2019/2020

Bude vždy oznámeno podle časových možností participujících doktorandů a členů komise

2. běh 2019/20

únor – duben 2020

Vždy po konci měsíce zaslat průběžný report 1xA4

Nová témata

10. květen 2020

Přihlášení nových témat (včetně motivačního dopisu)

Zasedání komise

15. - 25. 5. 2020

Obhajoba 2. běhu / výběr pro 3. běh 2019/2020

Bude vždy oznámeno podle časových možností participujících doktorandů a členů komise