Co Vás zajímá?
Přijď podpořit náš tým!
Hledáš tu správnou vejšku? Přijď se poradit i pobavit na FIMku.
Zveme Vás na Hradecké ekonomické dny 2018
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Vědecká činnost na FIM

Vědeckovýzkumná činnost probíhá na FIM za podpory externích i interních finančních prostředků.

Základní výzkum

Z externích agentur probíhá řešení dvou projektů GAČR: 
EU COST
DAR -          řešitel: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.


V rámci interní podpory vědeckovýzkumné činnosti je zřízena od roku 2012 Grantová agentura excelence FIM, kde se za poslední roky řeší následující témata projektů:
 • 2017 - Modelování a simulace procesů v socioekonomických systémech a inteligentních prostředích (odpovědný řešitel: prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.)
 • 2017 - Optimalizační a Multiagentové Modely 4 (odpovědný řešitel: prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.)
 • 2017 - Chytrá řešení v prostředích všudypřítomných systémů (odpovědný řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.)
 • 2017 - Využití IT pro biomedicínský výzkum (odpovědný řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.)
 • 2017 - Pokročilé metody zhodnocení ekonomické efektivity v oblasti zdravotnictví (odpovědný řešitel: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.)
 • 2017 - Evaluace ekonomických a intervenčních procesů k zlepšení kvality života starší generace (odpovědný řešitel: doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.)
 • 2016 - Ekonomické, kognitivní a technologické analýzy potřeb stárnoucí populace (odpovědný řešitel: doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.)
 • 2016 - Chytrá řešení v prostředích všudypřítomných systémů (odpovědný řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.)
 • 2016 - Využití pokročilých IT v Biomedicíně (odpovědný řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.)
 • 2016 - Optimalizační a Multiagentové Modely 3 (odpovědný řešitel: prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.)
 • 2015 - Kognitivně-behaviorální analýzy lidského chování (odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.)
 • 2015 - Chytrá řešení v prostředích všudypřítomných systémů (odpovědný řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.)
 • 2015 - IT řešení pro Biomedicínu (odpovědný řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.)
 • 2015 - Modelový přístup pro kvantitativní ekonomickou analýzu procesu léčby (odpovědný řešitel: doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.)
 • 2015 - Využití MAS v modelování komplexních socioekonomických systémů a inteligentních prostředí (odpovědný řešitel: RNDr. Petr Tučník, Ph.D.)
 • 2015 - Optimalizační a Multiagentové Modely 2 (odpovědný řešitel: prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.)

Projekt vysoce paralelních výpočtů:
 • Kontinální výzkum spolupracujících pracovišť FIM, PřF UHK a CBV FNHK v oblasti hledání nových léčiv pomocí výkonných superpočítačů bude rozvíjen i v rámci výpočetního času vysoutěženého na IT4Innovation, kde projekt uspěl a získal poměrně vysoký výpočetní čas na realizaci deklarovaných záměrů: IT4Innovations – national supercomputing center, 2017, 10th Open Access Competition, project ID 399, Granted Allocation: 1.269.000 core hours, “Computational research of superoxide dismutase 1 and its modulators by CADD approaches to reveal potential drug candidates for amyotrophic lateral sclerosis treatment”, Main Investigator (Rafael Dolezal, Biomedical Research Center, University Hospital Hradec Kralove), Other Investigators (Michaela Melikova, Faculty of Sciences, University of Hradec Kralove; Jan Trejbal and Ondrej Krejcar, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove) - https://www.it4i.cz/jak-ziskat-vypocetni-cas/vysledky-10-kola-verejne-grantove-souteze/
 

Aplikovaný výzkum

V aplikační oblasti pak pod projektem TAČR Gama probíhají dva projekty:
 • Aplikace pro ekonomické zhodnocení migrace IT infrastruktury do cloudu
-          zapojena katedra informačních technologií a katedra ekonomie
-          Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D., KIT & doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. KE
-          období: 2016 (Q1-Q4)
 
 • Elektrochirurgický nástroj v podobě vysokofrekvenčního napájecího zdroje pro biopsii a mini invazivní chirurgii v řešení pro elektrokoagulaci jater
-          zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu
-          doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., CZAV prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. CZAV
-          období:  2016 (Q1) – 2017 (Q4)

 
Rozvoj spolupráce s firmami je aktuálně (2017) realizován projekty Inovačních voucherů

2017- IV/I

 • Dignify z.ú.
-          Vývoj podpůrného software pro osoby s poruchou autistického spektra eABA
-          řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D.
 
 • DERS s.r.o. 
-          Vývoj podpůrného software pro monitoring výsledků ve vědeckých databázích
-          řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D.
 • ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o.
-          Návrh prototypové řídící části zařízení pro kalibraci měřicích zařízení
-          řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 
 • EGG EU s.r.o.
-          Spínaný napájecí zdroj pro docházkový terminál
-          řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.

2017- IV/II
 • Savoir - faire s.r.o.
-          Metodika pro zavedení efektivních prvků interní komunikace do firem
-          řešitel: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.


Studentská grantová soutěž

Jelikož je vědeckovýzkumná činnost na FIM rozvíjena i studenty, a to především doktorského studia, jsou v rámci řešení projektů SPEV realizovány v roce 2017 následující projekty:

Naposledy upraveno: Michelfeitová Zuzana, 5.10.2017 14:41