Přijímací řízení

Den otevřených dveří 13. a 14. ledna 2017

Elektronická přihláška bude spuštěna v prosinci 2016.


Můžete využít přípravné kurzy pro přijímací zkoušky pořádané Institutem dalšího vzdělávání FIM. Informace o kurzech včetně přihlášky (u každého kurzu vlevo dole) najdete zde.


Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky o možnostech studia na naší fakultě a věříme, že Vás některý z našich studijních oborů otevíraných v akademickém roce 2017/2018 zaujme. Nabízíme možnost studia v následujících studijních oborech (v prezenční i kombinované formě studia):

bakalářské studium (tříleté, absolventi získávají titul Bc.)
 
magisterské navazující studium (dvouleté, absolventi získávají titul Ing.)
 
doktorské studium (čtyřleté, absolventi získávají titul Ph.D.)

V sekci Vzorové testy se můžete seznámit se všemi testy, které byly zadávány v průběhu loňského přijímacího řízení.
 
V sekci Statistiky naleznete počty přihlášek na jednotlivé obory, počty přijatých uchazečů a zapsaných studentů v prvních ročnících na akademický rok 2016/17 a také statistiky jednotlivých testů.
  

PŘIHLÁŠKY lze podávat prostřednictvím elektronické přihlášky, (na bakalářské a navazující magisterské studium do 28. 2. 2017, na doktorské studium do 31. 5. 2017).

Náhradní termín přijímacích zkoušek se nekoná.

Uchazeči o obor Finanční management a Management cestovního ruchu uvedou na přihlášce zvolený jazyk. Na každý obor a formu studia se vyžaduje samostatná přihláška! Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav. Správnost údajů je u elektronické přihlášky stvrzena uhrazením poplatku s příslušným variabilním a specifickým symbolem. Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat kopii dokladu o platbě na adresu studijního oddělení FIM. Potvrzení prospěchu ze SŠ, kopie výročních vysvědčení a maturitního vysvědčení ani životopis ve fázi podávání přihlášky nevyžadujeme.

Uchazeč uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení 500,- Kč za každou přihlášku na účet 4341822/0800. Platební údaje pro elektronickou přihlášku budou přiděleny informačním systémem při podávání přihlášky.

Pro platbu ze zahraničí platí údaje:

IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX
 
Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce.
 
Informace pro výuku kombinované formy studia:
Výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla v pátek od 13:15 a v sobotu od 8:15, přibližně jednou za dva týdny. Na konci každého semestru je pak týdenní soustředění.
Rozvrh kombinované formy studia je zveřejněn na http://fim.uhk.cz/rozvrhy/fim.htm ve spodní části (excelovský soubor). 
 
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
Příloha č. 1 - Kritéria hodnocení a stanovení pořadí nejlepších uchazečů pro přijetí ke studiu na FIM UHK v akademickém roce 2017/18
Předpokládané termíny přijímacích zkoušek na FIM UHK - budou zveřejněny do konce dubna 2017

Naposledy upraveno: Izáková Iveta, 24.10.2016 13:28