Co Vás zajímá?
Věda, která baví. UHK * Hradecká 1227 * od 18.00 hod.
Volby do AS FIM 2016
Soutěž a konference eLearning * 2. a 3. 11. 2016 * FIM UHK
Vedení Fakulty informatiky a managementu UHK.
Praxe v zahraničí + kredity + stýpko. Více na webu mobilit.

Přijímací řízení

Rovnítko otevírá FIMku = projdi se po Fakultě roku 2015

Elektronická přihláška ke studiu je spuštěna.

Přihlášky na doktorské studium se podávají do 10. září 2016.


Rozhodnutí o přijetí:
Aplikovaná informatika, bakalářské studium, kombinovaná forma
Aplikovaná informatika, bakalářské studium, prezenční forma
Informační management, bakalářské studium, kombinovaná forma
Informační management, bakalářské studium, prezenční forma
Aplikovaná informatika, navazující magisterské studium, kombinovaná forma
Aplikovaná informatika, navazující magisterské studium, prezenční forma
Informační management, navazující magisterské studium, kombinovaná forma
Informační management, navazující magisterské studium, prezenční forma
Finanční management, bakalářské studium, kombinovaná forma
Finanční management, bakalářské studium, prezenční forma
Management cestovního ruchu, bakalářské studium, prezenční forma - německý jazyk
Management cestovního ruchu, bakalářské studium, prezenční forma - anglický jazyk
Management cestovního ruchu, bakalářské studium, kombinovaná forma - anglický jazyk

Formulář pro podání odvolání.

Můžete využít přípravné kurzy pro přijímací zkoušky pořádané Institutem dalšího vzdělávání FIM. Informace o kurzech včetně přihlášky (u každého kurzu vlevo dole) najdete zde.


Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky o možnostech studia na naší fakultě a věříme, že Vás některý z našich studijních oborů otevíraných v akademickém roce 2016/2017 zaujme. Nabízíme možnost studia v následujících studijních oborech (v prezenční i kombinované formě studia):

bakalářské studium (tříleté, absolventi získávají titul Bc.)
 
magisterské navazující studium (dvouleté, absolventi získávají titul Ing.)
 
doktorské studium (čtyřleté, absolventi získávají titul Ph.D.)

V sekci Vzorové testy se můžete seznámit se všemi testy, které byly zadávány v průběhu loňského přijímacího řízení.
 
V sekci Statistiky naleznete počty přihlášek na jednotlivé obory, počty přijatých uchazečů a zapsaných studentů v prvních ročnících na akademický rok 2015/16 a také statistiky jednotlivých testů.
  

PŘIHLÁŠKY lze podávat prostřednictvím elektronické přihlášky, (na bakalářské a navazující magisterské studium do 31. 3. 2016, na doktorské studium do 10. 9. 2016).

Náhradní termín přijímacích zkoušek se nekoná.

Uchazeči o obor Finanční management a Management cestovního ruchu uvedou na přihlášce zvolený jazyk. Na každý obor a formu studia se vyžaduje samostatná přihláška! Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav. Správnost údajů je u elektronické přihlášky stvrzena uhrazením poplatku s příslušným variabilním a specifickým symbolem. Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat kopii dokladu o platbě na adresu studijního oddělení FIM. Potvrzení prospěchu ze SŠ, kopie výročních vysvědčení a maturitního vysvědčení ani životopis ve fázi podávání přihlášky nevyžadujeme.

Uchazeč uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení 500,- Kč za každou přihlášku na účet 4341822/0800. Platební údaje pro elektronickou přihlášku budou přiděleny informačním systémem při podávání přihlášky.
 
Pro platbu ze zahraničí platí údaje:
IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX
 
Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce.
 
Informace pro výuku kombinované formy studia:
Výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla v pátek od 13:15 a v sobotu od 8:15, přibližně jednou za dva týdny. Na konci každého semestru je pak týdenní soustředění.
Rozvrh kombinované formy studia je zveřejněn na http://fim.uhk.cz/rozvrhy/fim.htm ve spodní části (excelovský soubor). 
 
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 1.7.2016 7:10