IDV Institut dalšího vzdělávání

Úkolem Institutu dalšího vzdělávání FIM UHK je organizace placených kurzů v rámci doplňkové činnosti FIM UHK.

Institut dalšího vzdělávání nabízí kurzy a školení z oblasti výpočetní techniky, cestovního ruchu, managementu a ekonomie. Součástí nabídky jsou i jazykové kurzy a řada dalších školení.

Část kurzů je určena pro budoucí studenty. V jejich případě se jedná hlavně o přípravné kurzy na přijímací pohovory a vyrovnávací kurzy před začátkem prvního ročníku. Vybraná školení jsou organizována na základě přání zákazníků, kterými jsou zpravidla různé instituce a firmy.

Pracoviště řeší řadu úkolů od propagační činnosti, přes garanci jednotlivých kurzů, vydávání studijních materiálů, komunikaci se zákazníky, organizačního zabezpečení konferencí apod.

Od roku 2001 je Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové akreditován jako testovací středisko pro ECDL. IDV FIM je rovněž školícím a testovacím centrem EBC*L.

Cílem institutu je organizace kurzů pro studenty, učitele, zaměstnance různých organizací i jednotlivce. Oblast působnosti pracoviště jsou informační technologie, management, ekonomie, právo, psychologie a jazykové dovednosti.