Co Vás zajímá?
Pro tři nejlepší týmy ceny za 110 000 Kč
Těšíme se na Vás!
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
Zveme Vás na Hradecké ekonomické dny 2018
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Imatrikulace a promoce

Univerzita Hradec Králové udržuje tradici slavnostních přechodových rituálů, imatrikulací a promocí.

Imatrikulace je slavnost, při níž student zapsaný do fakultní matriky (imatrikulován) slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.

Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity Hradec Králové s absolventem (bakalářem, magistrem, doktorem), v níž absolvent skládá akademický slib a přijímá od děkana fakulty diplom, který opravňuje užívat akademické tituly.

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 8.6.2017 9:22