Co Vás zajímá?
Přihlášky je možné podávat do 27. 7. 2017
Jak to bylo s Robinsonem z FIMky?
Promoce absolventů FIM | 27. a 28. 6. 2017 | budova OSV
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
CZECH IT OUT | letní škola na FIMce | 28. 6. - 28. 7. 2017
FIM UHK | areál Na Soutoku | Hradecká 1249/6
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Spolupráce s praxí

O spolupráci s firmou VMvare hovoří docent Janeček, bývalý děkan FIM UHK, nyní ve funkci prorektora UHK pro vnitřní záležitosti.

FIM UHK si je vědoma velkého významu aktivní a oboustranně výhodné spolupráce s podniky a institucemi v regionu i širším měřítku. Tato spolupráce je nutným předpokladem k tomu, aby se studenti mohli podílet v rámci  studia na řešení praktických problémů a po absolvování získat odpovídající zaměstnání.

Fakulta aktivně navazuje a rozvíjí vztahy s mnoha podniky a institucemi. Mezi nejčastější formy spolupráce patří zvané přednášky a semináře externích odborníků na FIM UHK, spolupráce při vypisování a následném vedení závěrečných bakalářských/diplomových prací, kurzy, školení, stážespolečné výzkumné a rozvojové projekty.

FIM UHK úzce spolupracuje i s Technologickým centrem Hradec Králové. Tato spolupráce je realizována zvláště při propagaci podnikatelského inkubátoru práce na společných projektech, organizace společných konferencí a workshopů apod.

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
2. 9. 2014 
Interní dokumenty
2. 9. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 2.3.2017 8:30