Spolupráce s praxí

O spolupráci s firmou VMvare hovoří docent Janeček, bývalý děkan FIM UHK, nyní ve funkci prorektora UHK pro vnitřní záležitosti.

FIM UHK si je vědoma velkého významu aktivní a oboustranně výhodné spolupráce s podniky a institucemi v regionu i širším měřítku. Tato spolupráce je nutným předpokladem k tomu, aby se studenti mohli podílet v rámci  studia na řešení praktických problémů a po absolvování získat odpovídající zaměstnání.

 
Fakulta aktivně navazuje a rozvíjí vztahy s mnoha podniky a institucemi. Mezi nejčastější formy spolupráce patří zvané přednášky a semináře externích odborníků na FIM UHK, spolupráce při vypisování a následném vedení závěrečných bakalářských/diplomových prací, kurzy, školení, stážespolečné výzkumné a rozvojové projekty.

Univerzita Hradec Králové je členem sdružení firem působících v oblasti informačních technologií Hradecký IT klastr. Hradecký IT klastr sdružuje právnické osoby podnikající v oblasti informačních technologií a dalších navazujících služeb, vysoké a střední školy a nestátní organizace, které se informačními technologiemi zabývají. Cílem sdružení je zejména výzkum, vývoj, inovace, spolupráce s vysokými a středními školami a výzkumnými institucemi, propagace odvětví IT a poradenství, vzdělávání a rozvoj zaměstnanosti.
Proděkanka fakulty  doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D., je předsedkyní klastru.
 
FIM UHK úzce spolupracuje i s Technologickým centrem Hradec Králové. Tato spolupráce je realizována zvláště při propagaci podnikatelského inkubátoru práce na společných projektech, organizace společných konferencí a workshopů apod.

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
2. 9. 2014 
Interní dokumenty
2. 9. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 23.8.2016 15:0