Co Vás zajímá?
Termín pro hlasování prodloužen do 31.5. !
Přijď si vyzkoušet veslování | 16.–21. 5. 2019 | loděnice u FN HK
Doma to znáš. Vycestuj s FIMkou!
Prázdniny na FIMce odstartují tři konference

Samosprávné orgány

Akademický senát FIM je samosprávným orgánem fakulty. Skládá se ze dvou komor - zaměstnanecké komory (ZK AS FIM), tvořené pěti akademickými pracovníky, a studentské komory (SK AS FIM), tvořené čtyřmi studenty.

Disciplinární komise projednává přestupky studentů.

Vědecká rada má za cíl stanovit dlouhodobý záměr fakulty ve vědecké oblasti, řeší habilitační a řízení ke jmenování profesorů, ale i schvaluje studijní obory.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 15.11.2015 14:22