Katedra rekreologie a cestovního ruchu

Novinky katedry

Žádné novinky

Události katedry

Žádné události

Personální obsazení

JménoPoziceOdkaz
Mgr. Petr Hruša, Ph.D.Vedoucí Katedry rekreologie a cestovního ruchuPersonální stránka
Mgr. Pavlína Chaloupská, Ph.D.Odborná asistentka, tajemnice katedryPersonální stránka
Jana ŠimkováOdborná referentka katederPersonální stránka
Mgr. Dagmar Hrušová, Ph.D.Odborná asistentkaPersonální stránka
Mgr. David Chaloupský, Ph.D.Odborný asistentPersonální stránka
doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. DocentPersonální stránka
Ing. Martina Pásková, Ph.D.Odborná asistentkaPersonální stránka
RNDr. Jiří PeteraLektorPersonální stránka
Mgr. Bohumil Půža, Ph.D.Odborný asistentPersonální stránka
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. DocentPersonální stránka
Mgr. Michal Trousil, Ph.D.Odborný asistentPersonální stránka
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. ProfesorPersonální stránka
1


Externí učitelé:

Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc.