Co Vás zajímá?
Prezence 15.00 - 16.30 | na místě pro všechny modrá limča zdarma!
Neváhej. Stojí to za to!
Tohle smysl má | 24.4.2018 | budova FF
červenec 2018 | i pro studenty FIMky | získáš 6 kreditů

Státnicové zkoušky z anglického a německého jazyka

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám z anglického a německého jazyka

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám z anglického jazyka:


Final State Exam in the English Language
 
The state bachelor exam consists of a final written test and an oral exam. In order to sit for the oral exam students must pass the final written test, which lasts 4 hours.
 
The final written test consists of four parts:
 1. reading comprehension
 2. listening comprehension
 3. grammar
 4. essay (in this part students may use their dictionaries.  The topics of the essays relate to the management of travel and tourism, culture and history of the English Speaking Countries and general topics connected with education.)

The final written exam will be reviewed by two teachers. If students pass the final written test, they may do the oral exam.
 
The oral exam includes 30 questions about culture and history of the English Speaking Countries.
 
Final State Exams Topics
 1. Culture and History of Pre-Norman England.
 2. The Norman England and its Influence on the English nation.
 3. The Latter Middle Ages, its History and Culture.
 4. Tudor Dynasty and Impact of Renaissance Culture in England.
 5. The 17th Century – The Age of Revolutions and the Stuarts. The Personality and Work of John Milton Reflected in the Events of the Period.
 6. The Industrial Revolution and its Impact on Other Countries in Europe. The 18th Century Literature with Respect to the Historical Events.
 7. The Victorian Era, its Political, Social and Economic Changes in Britain. The Victorians and the Changes Reflected in the Literature of the 19th century.
 8. Britain in the First Half of the 20th Century. Czech and British Political and  Cultural Relations.
 9. The British Politics from 1950 up to the Present Days. Modern British Literature and its Topics.
 10. British Identity versus the European Union. The British Nature/Character with Respect to Modern British Culture.
 11. What Were the Major Contributing Factors to the Rise of the British Empire? What Were the Motivations for Seeking and Empire, and How Did These Motivations Change over Time? What Were the Major Events from the Age of Discovery until the 18th Century?
 12. How Did the British Approach to Governing its Empire Differ from One Continent to Another? What Were Some of the Reciprocal Influences, whether Cultural, Political or Other, between India and the UK? What Were the Major Events of the British Empire in the 19th and 20th Centuries?
 13. The Colonization of Canada. Multiculturalism in Canada. Geographical Features, People, Recent History of the Region.
 14. North Africa: Maghreb-Libya, Tunisia, Algeria, Morocco (Mauritania); Egypt. Geographical Features, People, Recent History of the Region Based on General African History and Its Consequences for Tourism and Tourist Attractions – Focus on a Chosen Country (Egypt?).
 15. West, East and Central Africa. Geographical Features, People, Recent History of the Region Based on General African History and Its Consequences for Tourism and Tourist Attractions – Focus on a Chosen Country (Ethiopia, Congo-Kinshasa, Rwanda?).
 16. South Africa. Geographical Features, People, Recent History of the Region Based on General African History and Its Consequences for Tourism and Tourist Attractions-Focus on a Chosen Country (South Africa?).
 17. Geographical Features and Economy of India and Their Consequences for Tourism and Tourist Attractions in the Region.
 18. Religion and History of India and Its Consequences for Tourism and Tourist Attractions of the Country.
 19. Geographical Features, People, History of Australia and Its Consequences for Tourism and Tourist Attractions of the Country.
 20. Geographical Features, People, History of New Zealand and Its Consequences for Tourism, Tourist Attractions and Tourism.
 21. American Values in Comparison with Ours, the American Dream reflected in the American Literature.
 22. Name Some of the Most Significant Events Relating to the History of Native Americans and their Confrontations with Europeans and European Americans.
 23. Discuss the Effects Geography Had on the Colonization and Development of the British Colonies in North America.
 24. The War of Independence and the Constitution. (What Were the main Events which Led to the American Revolution? What Were the Articles of Confederation? Discuss the Basic Principles of the US Constitution.).
 25. Music and Literature of the American Nation.
 26. Some of the Causes of the American Civil War and the Results of Reconstruction.
 27. The Politics of the U.S.A. in the First and Second World Wars.
 28. Discuss the Main Events of the Cold War.
 29. The Main Events of the Civil Rights Movement.
 30. Modern USA History and its Main Issues.
Přehled povinné literatury ke státním závěrečným zkouškám
 1. Chamberlain, M.E.: The Scramble for Africa. Longman. 1995.
 2. Jenkins, P. 2003. A History of the Univeted Stagtes. Palgrave Macmillan.
 3. Frydrychová Klímová, B., Golková, D.: An Introduction into the Culture and History of Great Britain. Hradec Králové: Gaudeamus. 2009.
 4. McDonough, F.: The British Empire 1815-1914. Hoddery & Stoughton. 1994.
 5. McDowal,D.: An Illustrated History of Britain. Longman. 1989.
 6. McNaught, K.: Penguin History of Canada. Penguin. 1998.
 7. O´Callaghan, B.: An Illustrated History of the USA. England: Longman. 1990.
 8. O´Driscot, J.: Britain-The Country and Its People. Oxford. 1998.
 9. Peprník, J. 2004. Británie a USA, ilustrované reálie. Olomouc.
 10. Storry, M.-Childs, P. 2005. British Cultural Identities. England: Routledge.
 11. Writing from Canada. Writing from India. Writing from South Africa. Cambridge. 1994.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám z německého jazyka:

Obsah a cíl předmětu: Státní bakalářská zkouška z jazyka německého je tvořena klauzurní písemnou prací a ústní zkouškou. Bakalářská zkouška ověří vědomosti studenta a prokáže dosaženou úroveň jeho jazykových znalostí a schopností.
Předpoklady: Splnění požadavků klauzurní písemné práce je předpokladem k tomu, aby student mohl vykonat ústní část státní bakalářské zkoušky z jazyka.
Osvojené dovednosti a vědomosti: Student při závěrečné ústní zkoušce z jazyka prokáže znalosti a dovednosti, které získal během studia německého jazyka. Prokáže rovněž schopnost získané vědomosti aplikovat a aktivně využívat.
Pravidla účasti na výuce: Závěrečnou státní bakalářskou zkoušku z jazyka je možné složit v termínech stanovených v harmonogramu fakulty. Tato zkouška není povinná.
Forma zkoušky: Pokud bude klauzurní písemná práce hodnocena kladně, může student postoupit ke zkoušce ústní. Ústní zkouška zahrnuje celkem 30 otázek k problematice reálií, kultury německy mluvících zemí a k cestovnímu ruchu. Z těchto otázek student losuje dvojici k sobě přiřazených otázek. Po jejich zodpovězení následuje rozhovor o četbě na základě předloženého seznamu četby.
Výsledné hodnocení předmětu: Výsledné hodnocení státní bakalářské zkoušky bude studentovi sděleno na základě rozhodnutí zkušební komise předsedou zkušební komise po ukončení ústní bakalářské zkoušky.

Problémové okruhy ke státním závěrečným zkouškám:

 1. BRD – historischer Überblick. Deutsche und Tschechen in der Geschichte und Gegenwart. Kulturelle Kontakte.(Tourismus).
 2. Die Lage der BRD in Europa, Oberfläche, Staatssymbole, Größe und Bevölkerung. Ausländer in der BRD. Die Länder der BRD. Regionen. Flüsse und Kanäle. Landwirtschaft und Umwelt. (Tourismus).
 3. BRD –die Wirtschafts-,Währungs- und Sozialunion. Wichtige Industriegebiete. Bodenschätze. Industrielle Schwerpunkte. Der Verkehr. ADAC. Arbeit und Arbeitswelt. Deutsch- tschechische wirtschaftliche Zusammenarbeit. (Tourismus).
 4. BRD – Presse, Rundfunk, Fernsehen. Die Parteien. Die wichtigsten politischen Organe der BRD. Auβenpolitik Deutschlands.(Tourismus).
 5. BRD – Arbeitszeit, Freizeit, Urlaubszeit. Kultur. Interessante Persönlichkeiten des kulturellen Lebens. Die deutsche Sprache. Schule und Schulsystem.(Tourismus).
 6. Die bedeutendsten Städte Deutschlands und ihre Sehenswürdigkeiten – Berlin, München, Hamburg … . Touristisch attraktive Gebiete.
 7. Österreich-historischer Überblick. Gemeinsame österreichisch-tschechische Geschichte. Kulturelle Kontakte. Die Lage Österreichs in Europa. Oberfläche, Staatssymbole, Größe und Bevölkerung.(Tourismus).
 8. Die Länder Österreichs. Landwirtschaft und Umwelt. Österreich – wichtige Industriegebiete. Bodenschätze. Der Verkehr. Arbeit und Freizeit. Umweltfreundlicher Tourismus.
 9. Die wichtigsten politischen Organe Österreichs. Schule und Schulsystem. Kultur. Interessante Persönlichkeiten des politischen und kulturellen Lebens. (Tourismus).
 10. Die bedeutendsten Städte Österreichs und ihre Sehenswürdigkeiten – Wien, Graz, Salzburg …. Touristisch attraktive Gebiete.
 11. Die Schweiz – historischer Überblick. Die Lage der Schweiz in Europa. Oberfläche. Staatssymbole. Größe und Bevölkerung. Kantone. Sprachen. Landwirtschaft und Umwelt. (Tourismus).
 12. Wichtige Industriegebiete der Schweiz. Bodenschätze. Verkehr. Fremdenverkehr. Die wichtigsten politischen Organe. Neutralität.
 13. Die Schweiz – Schule und Schulsystem. Kultur und interessante Persönlichkeiten der schweizerischen Kultur . Die bedeutendsten Städte der Schweiz – Bern, Zürich, Genf . . . (Tourismus).
 14. Liechtenstein – Charakteristik des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Tourismus in Liechtenstein. Großherzogtum Luxemburg – Charakteristik und Tourismus. Tschechien-Luxemburg-Liechtenstein-im historischen Kontext.
 15. Unsere Republik – historischer Überblick. Tourismus – geographische, historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten der Tschechischen Republik. Bedeutende Persönlichkeiten unserer Kulturgeschichte.
 16. Die altgermanische Dichtung.
 17. Das Schrifttum der fränkischen Zeit. Lateinische Dichtung unter den Ottonen.
 18. Geistlichendichtung und vorhöfische Literatur. Das höfische Epos. Der Minnesang.
 19. Das Heldenepos. Die Literatur des ausgehenden Mittelalters.
 20. Humanismus und Reformation. Naturphilosophie. Theosophie und Mystizismus.
 21. Die Dichtung im Zeitalter des Barock.
 22. Von der Aufklärung zum Sturm und Drang. (Philosophie der Aufklärung). Goethe. Schiller.
 23. Klassische deutsche Philosophie – Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach.
 24. Die gegenklassische Dichtung. Die Romantiker. Die Dichtung des 19. Jhds.
 25. Anthropologische Philosophie – Schopenhauer, Nietzsche.
 26. Vom Naturalismus bis zum 1. Weltkrieg.
 27. Vom Expressionismus bis zum Jahr 1945.
 28. Nach dem 2. Weltkrieg bis zur Gegenwart.
 29. Freudismus und Neofreudismus, Phänomenologie, Existenzphilosophie.
 30. Philosophie der Wissenschaft. Postmoderne Philosophie.


Literatura:
1) Povinná

 1. Baumann, B., Oberle,B.: Deutsche Literatur in Epochen, München, 1997.
 2. Dtv-Atlas zur deutschen Literatur. Tafeln und Texte, 1994.
 3. Homolková, B.: Geschichte und Gegenwart der deutschprachigen Länder, Fraus, Plzeň, 2001 a další vydání.
 4. Justová,H.: Deutschsprachige Länder, Fragment, 1992 a další vydání.
 5. Kleine Deutschlandkunde. Ein erdkundlicher Überblick, Fraus, Plzeň, 1993.
 6. Semrádová, I.: Deutschsprachige Philosophie und Literatur, Gaudeamus, 2003 a další vydání.
 7. Čornej Petr, Pokorný Jiří: Kurze Geschichte der böhmischen Länder, Práh, 2005.
 8. Kouřimská, M. a kol.: Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder, Scientia,1999.
 9. Balcar, B.a kol.: Odborný konverzační česko-německý slovník cestovního ruchu, Resonance, Domažlice, 2000.
 10. Semrádová, I.: Seminář německého jazyka 1, Gaudeamus, 2006
 11. Semrádová, I.: Seminář německého jazyka 2, Gaudeamus ,2006.
 12. Semrádová, I.: Seminář německého jazyka 3, Gaudeamus, 2008.
 13. Semrádová, I.: Seminář německého jazyka 4, Gaudeamus, 2008.
 14. Vratišovský, K.: Landeskunde der deutschsprachigen Länder für den Studiengang Deutsch für den Fremdenverkehr , Teil II.,Landeskunde Österreichs, Gaudeamus, 2007.
 15. Vratišovský, K.: Landeskunde der deutschsprachigen Länder für den Studiengang Deutsch für den Fremdenverkehr , Teil III.,Landeskunde der Schweiz, Liechtensteins und Luxemburgs, Gaudeamus, 2008.

aktuální webové stránky, německý a český tisk

2) Doporučená

 1. Ferienland Deutschland, Zweiburger Verlag ,Tournhoud, Belgien,1992.
 2. Der Gro3e ADAC Städteführer, ADAC Verlag, München, 1993.
 3. Der Fischer Weltalmanach 2008. Zahlen, Daten, Fakten, Fischer Verlag, 2008.
 4. Tatsachen über Deutschland, Sozietäts-Verlag, Frankfurt am Main, 1991.
 5. Griesbach H.: Die BRD, Lesetexte zur Landeskunde,Langenscheidt, Berlin, 1993.
 6. Bubner ,F.:Transparente Landeskunde, Inter Nationes, Bonn, 1998.

Studijní opory:

a) Web CT:
BlackBoard– KKNJ1-4 a PNJ1- I. Semrádová
b) Jiné www stránky:
oficiální webové stránky vlád NSR, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska a Lichtenštejnska
c) Server N:\ (Ukázky):
-
d) Jiné zdroje:
NE

Naposledy upraveno: Šimková Jana, 3.1.2017 14:14