Co Vás zajímá?
Pro tři nejlepší týmy ceny za 110 000 Kč
Těšíme se na Vás!
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
Zveme Vás na Hradecké ekonomické dny 2018
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Kurzy IDV FIM

Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu (IDV FIM) v současné době realizuje několik kurzů. Jedním z nich je program BigData EduCloud, který je určen pouze pro studenty FIM oboru AI a IM v bakalářském i magisterském studiu. Jednotlivé předměty programu BigData EduCloud student absolvuje zcela zdarma. Jedná se o prestižní nabídku od společnosti IBM studentům oboru AI a IM studujících na FIM UHK.

Dále IDV FIM nabízí přípravné kurzy, tyto přípravné kurzy jsou určeny pro studenty posledních ročníků SŠ a další uchazeče, kteří uvažují o studiu na VŠ a chtějí se na studium či přijímací testy řádně připravit. Obsahem kurzu je zopakování a procvičení učiva středoškolského před termínem maturit, přijímacích pohovorů a studia na vysoké škole.

Kromě přípravných kurzů IDV FIM nabízí také kurzy vyrovnávací, které jsou určeny všem zájemcům o studium na Fakultě informatiky a managementu tedy pro uchazeče o studium. Přípravné a vyrovnávací kurzy je vhodné kombinovat. 

IDV FIM nabízí i různé jazykové kurzy a testy, které může absolvovat kdokoliv a rozšířit si tak svou kvalifikaci.

Náplní činnosti IDV FIM je i pomoci studentům při jejich studiu na FIM UHK s náročnějšími předměty, ale i nabídnout veřejnosti možnost absolvovat jednotlivé vysokoškolské předměty možnost v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV), k tomu účelu slouží Mimořádné studium. Tuto nabídku využívají zejména stávající studenti FIM UHK, kteří neuspěli v konkrétním předmětu ve standardní formě studia (prezenční, kombinovaná forma).

Jelikož cílem IDV FIM je nabídnout širokou škálu kurzů, je doplněna další sekce kurzů, a to Ostatní kurzy.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 31.1.2016 15:17