PdF Studenti 1. 10. 2019

Slavnostní imatrikulace studentů PdF

Imatrikulace, promoce_podzim 2018_0007

Datum konání: 31. 10. 2019

Imatrikulace studentů prvních ročníků Pedagogické fakulty UHK se konají 31. října 2019 od 13:00 hodin v Aule Univerzity Hradec Králové.

Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, při kterém se studenti seznámí s vedením fakulty a univerzity. Dříve se student stával studentem v den imatrikulace, v současné době je její charakter spíše symbolický (studentem se dnes stáváte dnem zápisu). Během imatrikulace se studenti seznámí s imatrikulačním slibem, zástupci studentů následně slib potvrdí. Imatrikulační slib je součástí Statutu PdF UHK.

Předpokládáme, že se studenti dostaví ve společenském obleku.

Na čas imatrikulací bylo vyhlášeno děkanské volno pro studenty prvního ročníku prezenčního studia.