Pedagogická praxe průběžná ZŠ2, SŠ

Rozsah závaznosti

Vychází z Rozhodnutí děkana č. 32/2019.

Průběžná pedagogická praxe:

  zimní semestr letní semestr
délka praxe 13 týdnů 13 týdnů
I. část praxe 
(1. předmět specializace)
23. 9. 2019 – 31. 10. 2019 10. 2. 2020 – 20. 3. 2020
II. část praxe 
(2. předmět specializace)
4. 11. 2019 – 13. 12. 2019 23. 3. 2020 – 7. 5. 2020
náhradní termíny dle domluvy

V den průběžné pedagogické praxe (stanoven čtvrtek) nelze pro studenty do rozvrhu vypisovat přednášky, semináře nebo jiná pravidelná zaměstnání včetně předmětů volitelných pro studenty, kteří studují podle vzorových studijních plánů a jsou v 1. resp. 4. roce studia v době od 8:00 do 14:00 hod.

Didaktikové vypracují a vyvěsí na obvyklém místě na katedře rozpis fakultních učitelů a základních, případně středních škol, na kterých dotyční fakultní učitelé učí. Rozpis předají zodpovědné pracovnici Centra pro praxe PdF UHK společně s adresou trvalého bydliště fakultních učitelů, a to do 10. 9. 2019 (u 1. ročníků NMgr. nejpozději 20. 9.). Odpovědná pracovnice za praxe provede jejich kompletaci a zajistí předání rozpisů fakultních učitelů a studentů příslušným fakultním školám spolu s aktuálním rozhodnutím děkana o pedagogických praxích.

Na základě předložených údajů o fakultních učitelích zajistí odpovědná pracovnice Centra pro praxe PdF UHK fakultním učitelům Dohody o provedení práce. Způsob předávání Dohod o provedení práce je popsán níže. Na základě jiných formulářů nebude praxe proplácena. Na jednoho studenta lze proplatit max. 10 hod. za jeden aprobační předmět v semestru. Proplácí se rozborové hodiny praxe. Student absolvuje zpravidla 2 hodiny náslechu, 8 hodiny výstupu a 5 hodiny rozboru - poměr jednotlivých složek může být fakultním učitelem nebo didaktikem katedry upraven.

Ve výjimečných případech může po konzultaci s didaktikem praxe být studentovi povoleno absolvovat průběžnou pedagogickou praxi v místě trvalého / přechodného bydliště či regionu. Student je v tomto případě povinen před nástupem na praxi předběžně se domluvit na příslušné základní či střední škole, kde se musí prokázat potvrzením o studiu a předložit vedení školy Dopis děkana PdF UHK řediteli / ředitelce střední / základní školy, na níž má proběhnout pedagogická praxe. Dále je student povinen zajistit Žádost o vykonání průběžné pedagogické praxe, kterou před nástupem na praxi předá odpovědné pracovnici Centra pro praxe PdF UHK. Ta na jejím základě příslušnému vedoucímu učiteli vystaví Dohodu o provedení práce.

Způsob uzavírání a předávání dohod o provedení práce

Před nástupem studentů PdF UHK na průběžnou pedagogickou praxi vypracují didaktici jednotlivých kateder rozpis fakultních učitelů a základních, případně středních škol, na kterých dotyční fakultní učitelé učí. Rozpis společně s adresou trvalého bydliště fakultních učitelů předají zodpovědné pracovnici Centra pro praxe PdF UHK.

Na základě předložených údajů o fakultních učitelích zajistí odpovědná pracovnice Centra pro praxe PdF UHK fakultním učitelům Dohody o provedení práce. Tyto dohody spolu s dalšími dokumenty budou fakultním učitelům zaslány na adresu bydliště. Dohoda o provedení práce musí být odeslána pracovnici Centra pro praxe neprodleně, nejpozději do dvou měsíců po vykonání praxe.

V případě, že bude student vykonávat průběžnou pedagogickou praxi mimo fakultní školu (v místě trvalého / přechodného bydliště), zajistí Žádost o vykonání průběžné pedagogické praxe, kterou odevzdá odpovědné pracovnici na Centrum pro praxe PdF UHK. 

Kontakt

a: budova C, místnost 12090 
e: andrea.rihova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1154

 

Dokumenty "Průběžná praxe"

Typ Název     Datum     Velikost    
01-Dopis-děkana-PdF-UHK-řediteli 12. 7. 2016 74,14 kB
02-Žádost-PPP 11. 8. 2014 34 kB
Formulář-pro-hospitaci 11. 8. 2014 234,91 kB
Formulář-pro-přípravu 11. 8. 2014 132,97 kB