O katedře

stažený soubor

Příprava učitelů technických předmětů probíhá v Hradci Králové již od roku 1964, kdy došlo ke zřízení samostatné Pedagogické fakulty v Hradci Králové, katedra tedy patří k nejstarším na univerzitě.

V současné době, Katedra technických předmětů zajišťuje výuku bakalářského studijního oboru Základy techniky se zaměřením na vzdělávání a navazujících magisterských oborů Učitelství pro 2. stupeň základních škol - Základy techniky a Učitelství pro střední školy - Základy techniky.

Bakalářský studijní obor pokrývá rozsáhlou oblast základních znalostí z oborů strojírenství a elektrotechniky, nezbytných pro učitele technických předmětů a je převážně přípravou na navazující magisterské obory. V magisterských studijních oborech si studenti osvojí potřebné znalosti a dovednosti pro tvorbu vzdělávacích programů a pro výuku technicky orientovaných předmětů na základních a středních školách v oblasti Rámcového vzdělávacího programu Člověk a svět práce v těchto oblastech: práce s technickými materiály, design a konstruování, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, práce s laboratorní technikou, využití digitálních technologií a svět práce.

Katedra technických předmětů každoročně pořádá mezinárodní konferenci Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, která je zaměřena na výsledky výzkumu a vývoje v technických oborech, inovace technických studijních programů, trendy v didaktice odborných předmětů, efektivní práci s informacemi a srovnávací studie z oblasti technického vzdělávání. Vědeckovýzkumné aktivity katedry se zaměřují na oblast obráběcích technologií, stavby strojů, měření a zpracování signálů v elektrotechnice a na oblast auditoriologie učeben. 

Katedra technických předmětů spolupracuje s  Katedrou speciální pedagogiky PdF v oblasti ergoterapie. Zahraniční spolupráce se rozvíjí s univerzitami ve Slovinsku (Maribor) a na Slovensku. V oblasti domácích odborných aktivit katedra dlouhodobě spolupracuje s Technickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze v oblasti strojírenství. Postupně se rozvíjí spolupráce s Elektrotechnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni v oblasti akustických měření.

Kontaktní adresa:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Sídlo katedry:

Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové

budova S (Přírodovědecká fakulta), čtvrté poschodí

Kontakt na referentku katedry: katerina.vondrakova@uhk.cz, tel: 493 332 891

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
thumbnail_DSC01958x 17. 10. 2019 201,33 kB
letak 20. 5. 2019 379,99 kB

Nabídka sekce: Katedra technických předmětů