O katedře

Katedra kulturních a náboženských studií zaštiťuje dva bakalářské obory – Transkulturní komunikace (v prezenční a kombinované formě) a Náboženská výchova (v kombinované formě studia). Bakalářský obor Transkulturní komunikace je nabízen i v anglickém jazyce. Nově otevírá také magisterský studijní obor Transkulturní komunikace.

Po odborné stránce se katedra profiluje interdisciplinárně na pomezí těchto vědeckých disciplín: etika, religionistika, filozofie, teologie, sociální a kulturní antropologie, sociální a kulturní dějiny. V oblasti vědecko-publikační činnosti patří katedra mezi nejlepší pracoviště celé univerzity.

Každoročně pořádá katedra ve spolupráci s různými partnery oceňované vědecké a odborné konference za účasti významných hostů. V posledních letech zejména cyklus konferencí Naše společná přítomnost, na nichž vystoupili také přední zahraniční odborníci, např. norský kulturní a sociální antropolog Thomas H. Eriksen nebo německý psychiatr Manfred Spitzer, autor knihy Digitální demence.

Katedra navázala partnerské vztahy s teologickými fakultami v Německu, v Itáli a na Slovensku. V tuzemsku spolupracuje s královéhradeckou diecézí, především s Diecézním teologickým institutem a s Diecézní a Oblastní charitou Hradec Králové.

V současnosti katedra zaštiťuje vědecký výzkumný projekt dr. Zdenky Sokolíčkové boREALIFE zkoumající dopad klimatické změny na život společnosti na souostroví Špicberky.

Aktuální dění, novinky, akce a další události spojené se studijním oborem Transkulturní komunikace můžete sledovat na webu: https://www.transkulturnikomunikace.cz/

Nabídka sekce: Katedra kulturních a náboženských studií