Vzorové testy

Na této stránce jsou k dispozici testy použité v rámci přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018. V případě, že má nějaký obor jako součást přijímací zkoušky písemný test a není uveden v seznamu, nebyl v tomto roce obor nabízen (případně byla zkouška uchazečům uznána).

Bakalářské studijní programy

Kód Název programu / oboru Verze testů
B7310 Filologie
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk CRAJ-A CRAJ-B CRAJ-C
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk CRNJ-A CRNJ-B CRNJ-C
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk CRRJ-C CRRJ-D  
Jazyková a literární kultura JLK-J-B JLK-J-C  
JLK-L-B JLK-L-C  
B7506 Speciální pedagogika
Výchovná práce ve speciálních zařízeních SP-C SP-D  
Speciální pedagogika – intervence SP-A    
B7507 Specializace v pedagogice (jednooborové studium)
Učitelství praktického vyučování UPV-B    
Učitelství pro mateřské školy MSB-B MSB-C  
Sociální komunikace v neziskovém sektoru SKNS-C    
Sociální patologie a prevence PPB-A PPB-B  
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních SVETB-A SVETB-B  
B7507 Specializace v pedagogice (dvouoborové "učitelské" studium)
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání CJ-J-A CJ-J-B  
CJ-L-A CJ-L-B  
Historie se zaměřením na vzdělávání DE-C    
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání ​ HV-E HV-F HV-M
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání ​ RJ-A RJ-D  
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání ON-B    
​Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání TS-A TS-B TS-C

Magisterské a navazující magisterské studijní programy

Kód Název programu / oboru Verze testů
M7503 Učitelství pro základní školy
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ZS1-A ZS1-E  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura MAJ-A MAJ-B MAJ-C
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie MBI-A MBI-B  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk a literatura CJ-J-A CJ-J-B  
CJ-L-A CJ-L-B  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis MDE-A    
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova MEV-A MEV-B  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura MFJ-A MFJ-B  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova MHV-L    
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie MCH-A MCH-C  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura MNJ-A MNJ2-A  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura MRJ-B    
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova MTV-A    
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výchova k občanství MON-A    
N7503 Učitelství pro základní školy
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – etická výchova NEV-A NEV-B  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – hudební výchova NHV-A    
N7504 Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy – hudební výchova NHV-A    
N7506 Speciální pedagogika
Speciální pedagogika rehabilitační činnosti
a management speciálních zařízení
SMN-A    
Speciální pedagogika – logopedie SLN-A    
N7507 Specializace v pedagogice
Sociální pedagogika KSCP-A KSCP-AJ KSCP-NJ
KSCP-FJ KSCP-RJ   
PSCP-A PSCP-AJ PSCP-NJ
PSCP-FJ PSCP-RJ   
N7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogika předškolního věku PPVN-A PPVN-B  

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 4.10.2017 21:3