29.06.2017 - 30.07.2017

  PdF vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

  Děkan Pedagogické fakulty UHK vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na vybrané obory

  Děkan Pedagogické fakulty UHK vyhlašuje na vybrané obory druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky se přijímají do 30. 7. 2017, přijímací zkoušky proběhnou koncem srpna/začátkem září 2017.

  Hlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky.

  Požadavky k přijímacímu řízení jsou k dispozici v části Studijní programy.

  Bakalářské studijní obory:

  B6107 Humanitní studia
  • Transkulturní komunikace - prezenční forma (29. 8. 2017)
  B7507 Specializace v pedagogice (jednooborové studium)
  • Náboženská výchova - kombinovaná forma (29. 8. 2017)
  • Textilní tvorba - prezenční forma (1. 9. 2017)
  • Učitelství praktického vyučování - kombinovaná forma (1. 9. 2017)
  B7507 Specializace v pedagogice (prezenční forma) - volí se dva obory z nabídky
  • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (lze kombinovat pouze s Hudební kulturou)- specializace klavír, housle, sólový zpěv (5. 9. 2017)
  • Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (5. 9. 2017)
  • Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání - bude stanoven dodatečně
  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (1. 9. 2017)
  B7310 Filologie (prezenční forma) - volí se dva jazyky z nabídky
  • Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk (5. 9. 2017)
  • Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk (6. 9. 2017)
  • Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk (4. 9. 2017)
  • Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk - bude stanoven dodatečně

  Magisterské studijní obory:

  M7503 Učitelství pro základní školy (prezenční forma) - volí se dva obory z nabídky
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie (28. 8. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova (1. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura (6. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika (28. 8. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova (5. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (28. 8. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (28. 8. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura (4. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova (1. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (28. 8. 2017)

  Navazující magisterské studijní obory:

  N7503 Učitelství pro základní školy (prezenční forma) - volí se dva obory z nabídky
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura (6. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura (29. 8. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova (1. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova (5. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura (4. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura - bude stanoven dodatečně
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova (1. 9. 2017)
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky (28. 8. 2017)
  N7504 Učitelství pro střední školy (prezenční forma) - volí se dva obory z nabídky
  • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol (lze kombinovat pouze s hudební výchovou) - specializace klavír, sólový zpěv (5. 9. 2017)
  • Sbormistrovství (5. 9. 2017)
  • Učitelství pro střední školy - hudební výchova (5. 9. 2017)
  • Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura - bude stanoven dodatečně
  • Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova (1. 9. 2017)
  • Učitelství pro střední školy - základy techniky (28. 8. 2017)
  N7507 Specializace v pedagogice
  • Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ - prezenční forma (1. 9. 2017)
  N7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • Pedagogika předškolního věku - prezenční forma - bude stanoven dodatečně

    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 20.7.2017 10:42