Co Vás zajímá?
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Spojte se s námi!

Celoživotní vzdělávání
V  oblasti celoživotního vzdělávání nabízí katedra 10 kurzů akreditovaných MŠMT:
  • Studium pro výchovné poradenství
  • Vychovatel
  • Pedagog volného času
  • Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování
  • Učitel střední školy – rozšiřující studium
  • Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
  • Etická výchova pro 1. stupeň ZŠ
  • Etická výchova pro 2. stupeň ZŠ (způsobilost k výuce dalšího předmětu
  • Pedagogicko-psychologický základ pro střední školy
  • Kurz etické výchovy

Kliknutím na tento odkaz se dostanete na stránky studijních oborů celoživotního vzdělávání.

Naposledy upraveno: Kesnerová Řádková Olga, 5.7.2016 19:24