Ostatní programy

 

Institucionální rozvojový program

 • pobyty na základě bilaterálních smluv a výběrového řízení
 • studijní pobyty, pedagogické praxe,  kulturně-jazykové stáže v zemích mimo EU a svět
  ( Rusko, Korea, Čína, Vietnam, Kambodža,  Tchaj-wan, Hong Kong, Japonsko, USA, Mexiko, Chile)
 • minimální délka 2 měsíce (praxe), 3 měsíce (studijní pobyt/stáž)
 • pobyty se stipendiem v průměrné výši 50.000 Kč na pobyt, resp.  pro USA, Hong-Kong, Japonsko prům. 100.000 Kč na pobyt
 • student je v době výjezdu zapsán v min. 2.ročníku studia
 • student je zapsán v jakémkoli cyklu a formě studia
 • student absolvuje min. 3 kurzy (u studijního pobytu)

 

SEMP=Swiss-European Mobility Programme

 • pobyty na základě bilaterálních smluv a výběrového řízení na švýcarských univerzitách (PH Zug, HEP Lausanne)
 • studijní pobyty, příp. v kombinaci s pedagogickou praxí
 • minimální délka dle délky semestru (cca  5 měsíců)
 • pobyty s kombinovaným stipendiem 388 EUR/měsíc od SEMP + příspěvek od UHK
 • student je v době výjezdu zapsán min. v 2. ročníku studia
 • student je zapsán v jakémkoli cyklu a formě studia (resp. dle vyhlášení)
 • student absolvuje kurzy za min. 20 kreditů

 

Krátkodobé mobility

 • upravuje Rozhodnutí děkana PdF 23-2019-Stipendijní-podpora-krátkodobých-a-střednědobých-zahr-mobilit 
 • pobyty bez bilaterálních smluv, bez VŘ, na základě individuální žádosti
 • stáže pracovní, jazykové, letní školy
 • v Evropě i kdekoli ve světě, s minimální délkou 31 dní
 • pobyty s pobytovým stipendiem 5000-15000 Kč na měsíc dle cílové země+ stipendiem na cestovné ve výši 2000-12000 Kč dle vzdálenosti
 • student v době výjezdu musí být zapsán v min. 1.ročníku studia
 • student je zapsán v jakémkoli cyklu a formě studia
 • náplň stáže/mobility odpovídá studovanému oboru studenta