Učící (se) týmHlavní aktéři

 

Garanti a organizátoři

  • manažerky projekty

  • garant projektu

  • garanti reflektovaných praxí

  • garanti cílových skupin

  • produkční

  • vizuální facilitátor

 

Fakultní učitelé

Karla Kozáková
Výtvarná výchova
 
______________________________________________
 
Jan Jiterský
hudební výchova
 
Kdo jsem? 
V současné době jsem členem kapely FIAKR - Spolek emeritních Šlapeťáků. Učím hudební výchovu na 1. i 2. stupni základní školy - s kolegy se snažíme hledat smysluplnější přístup k realizaci tohoto předmětu, který bývá často okrajovým a z mých zkušeností mnohdy nevede k posilování lásky žáků k hudbě, muzicírování, kultuře vůbec.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Šestnáctým rokem jsem řídícím učitelem na malé vesnické škole, která vznikala v době, kdy vesnickým školám moc přáno nebylo. O to více radostný je fakt, že máme stále možnost se dívat do budoucnosti, kterou vidíme ;-). Vystudoval jsem PedF v Ústí nad Labem (1. stupeň, specializace HV) a Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze (zpěv, zaměření na muzikál). Byl jsem členem sboru opery Národního divadla, sboru Hudebního divadla Karlín, Dětské opery Praha, Divadla Milénium... procestoval jsem Japonsko, žil jsem půl roku na Bali (vždy v nějaké souvislostí s hudbou, vzděláváním, studiem života...
 
Co od projektu očekávám?
Věřím, že projekt Učit (se) spolu mi umožní objevovat se studenty PedF nové způsoby, možnosti, příležitosti, jak tento předmět (HV) i vzdělávání jako takové učinit pro žáky atraktivnější, zajímavější, dobrodružnější. Pokud alespoň trochu přispěji k tomu, že i studenti při své praxi (společném plánování, vzdělávání...) v naší škole prožijí tento čas smysluplně, budu šťastný. 
 
______________________________________________


Matěj Čejchan
Hudební výchova

Kdo jsem?
Absolvent pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci s aprobací AJ - OV, který načíná sedmý rok učitelování na Základní škole Bodláka a Pampelišky (dále jen ZŠBP). Miluji muziku, aktivně skládám a koncertně vystupuji.

Moje předchozí zkušenosti?
Tři a půl roku jsem souběžně vyučoval i na jičínské ZUŠ, kde jsem se věnoval hře na elektrickou a basovou kytaru a vedení hudebních souborů. V posledních dvou letech tandemově učím hudební výchovu na 2. stupni ZŠBP.

Co od projektu očekávám?
Sám jsem zvědav. V roli fakultního učitele je to má premiéra. Pevně věřím, že se mi studentům podaří poskytnout co nejpodnětnější vhled do výuky hudební výchovy na naší škole a inspirovat je.

 
______________________________________________

 
Anna Froňková
Hudební výchova
 
Kdo jsem?
V roce 2016 jsem dokončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Hudební výchova - Sbormistrovství. Od dětství jsem navštěvovala dětský pěvecký sbor Kvítek při ZŠ Václava Havla v Poděbradech a ZUŠ v oborech sólový zpěv, příčná flétna a klavír. Po ukončení základní školní docházky jsem se stala korepetitorkou sboru a tím jsem vlastně započala své pedagogické působení. Po absolvování Přírodovědného lycea jsem začala studovat na pedagogické fakultě. Nyní vyučuji na ZŠ Václava Havla v Poděbradech, kde vyučuji na prvním stupni 4. třídu, na druhém stupni hudební výchovu, jsem sbormistryně dětského sboru Kvítek a smíšeného sboru (We)Květ. Učitelství beru jako životní poslání, které mě naplňuje a obohacuje život zajímavými situacemi, které v prostředí plném dětí přináší neustále nové impulzy. 


Moje předchozí zkušenosti?
Již v období studia jsem snažila obohatit studium dalšími doplňujícími kurzy. Zúčastnila jsem se několika vzdělávacích seminářů České Orffovy společnosti, kurzů Aleny Tiché či Evy Jenčkové. Účastním se setkání pod Českou filharmonií - Hudba do škol a jsem členkou České Orffovy společnosti.

 
Co od projektu očekávám?
Od projektu očekávám nejen předání inspirace, námětů a zkušeností budoucím učitelům, ale také získání zkušeností, zlepšení vlastního pedagogického působení díky společným reflexím a vzdělávání se v oboru mentoringu. 


______________________________________________
 
 
Barbora Jiroutová
Ruský jazyk

Kdo jsem?
Jsem naráz studentkou, učitelkou a čerstvou maminou. Studuji kombinaci hudební výchova + ruský jazyk. Na Obchodní akademii učím pouze RJ a odborné disciplíny.

Moje předchozí zkušenosti?
Moje zásoba zkušeností je zatím malá. Druhým rokem učím na OA v Chocni, a této práci předcházela pouze povinná praxe v rámci UHK. 

 
Co od projektu očekávám?
Očekávám, že mi projekt přinese nové nápady do mojí současné praxe, a těším se na zpětnou vazbu od praktikantů. 
 
______________________________________________


Hana Kudelková
Ruský jazyk

Kdo jsem?
Učitelka cizích jazyků ( RUJ, ANJ, NEJ ), učím na SŠSOG v Hradci Králové již 19 rokem

Moje předchozí zkušenosti?
Fakultní učitelka už asi 12 let

Co od projektu očekávám?
Lepší připravenost studentů na průběžné a souvislé praxe, bližší seznámení studentů se školním
prostředím
 
______________________________________________

 
Eliška Dlouhá
Anglický jazyk

Kdo jsem? 
Jsem fakultní učitelka na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

Moje předchozí zkušenosti?
V roce 2011 jsem začala s jazykovými školami a od roku 2014 učím na střední škole, kdy jsem se přes odborné učiliště a obchodní akademii dostala ke gymnáziu, kde učím třetím rokem.

 
Co od projektu očekávám?
Doufám, že projekt připraví a hlavně nadchne budoucí učitele, a těším se, že se obohatím o nové nápady.
 
______________________________________________

 
Josef Krapl
Anglický jazyk

 
______________________________________________

 
Markéta Urbanová 
Anglický jazyk

 
______________________________________________


Martin Koláček
Tělesná výchova

Kdo jsem?
Jmenuji se Martin Koláček, žiju v Hradci Králové, je mi 40 let, jsem ženatý a mám 2 děti, učím na ZŠ Štefcova na 2. stupni, v projektu působím jako fakultní učitel tělesné výchovy, největší záliby jsou rodina a sport.

Moje předchozí zkušenosti?
Ve školství působím devátým rokem, předtím jsem pracoval jako instruktor outdoorových aktivit, lyžování a snowboardingu.

 
Co od projektu očekávám?
Díky projektu by se mohl zlepšit systém praxí a rád bych pomohl studentům objevit kouzlo učitelského řemesla.
 
______________________________________________

 
Jarmila Šulcová
Dějepis

Kdo jsem?
Mgr. Jarmila Šulcová - fakultní učitelka.

Moje předchozí zkušenosti?
Učitelka dějepisu a německého jazyka na SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, od roku 2013 ke mně chodí studenti dějepisu na průběžnou praxi.

 
Co od projektu očekávám?
Od projektu si slibuji změnu v profesní přípravě budoucích učitelů - posílení praxí. Očekávám inspiraci, sdílení, podporu. Z pedagogických fakult by měli do škol přicházet nadšení učitelé, kteří chtějí žáky vést a dokážou jim ukázat cestu, ne teoretičtí specialisté v daném oboru.
 
______________________________________________


Monika Kalinová
Dějepis


Kdo jsem?
Učím na základní škole dějepis a občanskou výchovu. 

Moje předchozí zkušenosti?
Učím sedmnáctým rokem a jsem řadu let fakultním učitelem. Studenti mají bohužel jen velmi málo prostoru na to, aby se v praxi připravili na své budoucí povolání. Jen teorie nestačí.

Co od projektu očekávám?
Nové a nové zkušenosti, nejen pro nás učitele, ale hlavně pro studenty.
Studentům trochu více poodhalit kouzlo našeho povolání a pomoc proklestit jejich zpočátku trnitější cestu, kterou jsme sami již prošli.
 
______________________________________________


Kateřina Pohanková
Dějepis

Kdo jsem?
Jsem učitelka dějepisu a zeměpisu na ZŠ Mandysova v Hradci Králové.

Moje předchozí zkušenosti?
Mám zkušenosti s různorodou výukou na soukromé i státní škole a s vedením mimoškolních aktivit a dětských táborů, krátce jsem si také vyzkoušela vyučovat angličtinu děti v Mexiku.

Co od projektu očekávám?
Od projektu očekávám vzájemnou inspiraci a podporu mezi jednotlivými členy týmu, oživení výuky pro žáky a získání nových zkušeností jak studentů, tak fakultních učitelů.


______________________________________________


Pavel Lehar
Dějepis

Kdo jsem?
Působím na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové a v projektu jsem zapojen jako fakultní učitel dějepisu.

Moje předchozí zkušenosti?
S tandemovou výukou prakticky žádné zkušenosti nemám - o to větší jsou má očekávání a touha učit se novým věcem!


Co od projektu očekávám?
Od projektu očekávám příležitost ke zdokonalení se ve výuce, k předání 
svých zkušeností studentům a získání nových zkušeností a hlavně očekávám 
ve spolupráci se studenty praktickou realizaci mnoha podob tandemové 
výuky.
 
______________________________________________

Marián Janko
Dějepis

Kdo jsem?
Ředitel ZŠ v Týništi, předseda SVJ Ladova-Skupova 1119-21, předseda spolku DSJ camp, učitel, manžel, otec

Moje předchozí zkušenosti?
Učitel ZŠ Pouchov (4 měsíce), učitel na PSJG (21 let)

Co od projektu očekávám?
Nové zkušenosti, metody, nápady, vzájemné obohacení, kreativita, empatie, zpětná vazba.

 
______________________________________________

 
Petra Zemanská
Francouzský jazyk

Kdo jsem?
Petra Zemanská, učitelka francouzského jazyka na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

Moje předchozí zkušenosti?
 7 let v oboru, zahraniční pracovní stáže ve Francii a Španělsku, organizace výměnných pobytů, divadelní ateliér ve Fj.

Co od projektu očekávám?
Konstruktivní přístup k pedagogickým praxím, osobní rozvoj.
 
______________________________________________

 
Jana Dohnalová
Francouzský jazyk
 
______________________________________________

 
Hana Hlaváčová
Český jazyk

 
______________________________________________

Kristýna Finková
Český  jazyk


Kdo jsem?
Jsem učitelka českého jazyka a dějepisu na ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohradě, maminka sedmiletých dvojčat. Volný čas trávím hlavně se svými dcerami. Jinak také ráda běhám, čtu, cestuji a navštěvuji kulturní akce. Mým velkým koníčkem je i mé povolání. Práce s dětmi mě stále naplňuje, proto se ráda vzdělávám a poznávám něco nového.

Moje předchozí zkušenosti?
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol a střední školy, obor český jazyk – dějepis. Po vysokoškolských studiích jsem zakotvila v Lázních Bělohradě, kde od roku 2007 působím jako učitelka ČJ-D

Co od projektu očekávám?
Od projektu očekávám lepší připravenost studentů do praxe. Pevně věřím, že díky projektu studenti, budoucí učitelé, poznají, co vše učitelská profese obnáší. Já sama se moc těším na tandemovou výuku, na společné sdílení zkušeností a reflexe. Celý projekt vnímám jako určitou výzvu, která je důležitá pro můj další profesní posun.
 
______________________________________________

 
Romana Gondová
Německý jazyk
 
______________________________________________


Jiřina Hrušková
Německý jazyk


Kdo jsem?
Učitelka ZŠ v HK (učím Nj, ORV a TV). Mám ráda sport, Nj a svoji rodinu.

Moje předchozí zkušenosti?
Výuka ve firmách, na ZŠ, projekt ORV - UHK.

Co od projektu očekávám?
Těším se na seznámení s novými lidmi ze stejného oboru, na získávání a předávání zkušeností. 
 
______________________________________________


Eva Beránková
Občanská výchova


Kdo jsem?
Role v projektu fakultní učitel, při výuce se snažím co nejvíce přiblížit praxi.

Moje předchozí zkušenosti?
Profesní zkušenosti ve státním i soukromém sektoru, výuka na denním i dálkovém studium, kromě základní školy na všech typech škol.

Co od projektu očekávám?
Zkusíme společně změnit stereotypy.

 
______________________________________________

 
Romana Erbenová
Základy společenských věd
 
______________________________________________

 
Jitka Valášková
Matematika
 
______________________________________________

Oboroví didaktici

 
Dagmar Burdová

Kdo jsem?
Jsem učitelkou českého jazyka a dějepisu na ZŠ Litomyšl Zámecká a nadšenou celoživotní studentkou všeho, co souvisí se vzděláváním.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Od 25. srpna 1980, kdy jsem nastoupila do svého prvního učitelského zaměstnání, jsem byla ve školství kdečím (a vším jsem byla, stejně jako Jan Neruda, ráda): učitelkou na základní i střední škole a na víceletém gymnáziu, zástupkyní ředitele školy, uvádějící učitelkou, lektorkou DVPP, vedoucí učitelkou kabinetu českého jazyka ve škole, okresní metodičkou českého jazyka a dějepisu, členkou vedení Asociace učitelů dějepisu, členkou ad hoc komise MŠMT pro posuzování učebnic dějepisu, mentorkou, absolvovala jsem mimo jiné kurz RWCT.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Projekt si klade vysoké cíle a já svou účast cítím jako příležitost k tomu, abych jeho prostřednictvím předala své celoživotní zkušenosti motivovaným studentům Pedagogické fakulty, protože oni jsou nadějí na zvýšení kvality českého školství. Na změny, které školství nutně potřebuje, pokud má dobře připravit žáky a studenty na život ve 21. století.
Zároveň projekt beru jako další část svého profesního vzdělávání.  


 
Dana Feltlová
 
Kdo jsem?                                                             
Odborná asistentka KTVS PdF UHK, matka dvou dětí, babička 2 vnuček a 2 vnuků. Mám ráda pohyb v jakékoliv podobě...

Moje předchozí zkušenosti?                             
Praxe na malotřídce a na gymnáziu mi dala velké zkušenosti pro mou následující pozici didaktika na KTVS PdF UHK.

 
Co od účasti v projektu očekávám?                
Prohloubení vztahu studentů - budoucích učitelů - k učitelské profesi, zájem o kontakt se studenty, propojení teorie s praxí.
 

 
IrenKapustová

Kdo jsem?  
Didaktička dějepisu (odborná asistentka) na Historickém ústavu FF UHK. Absolventka PdF Hradec Králové obor Rj -D, později rozšíření vzdělání o VOŠ sociálně právní Praha a speciální pedagogika PdF HK.

Moje předchozí zkušenosti? 
Vyučující na VOŠ sociálně právní Pardubice, na gymnáziu Nový Bydžov a zástupkyně ředitele ZŠ při FN Hradec Králové - zde jsem propojila všechny vystudované obory.
Lektorská činnost pro ČČK - vzdělávání pracovníků v sociálních službách + plánování seniorských rekondičních pobytů; ve školní praxi koordinátor tvorby ŠVP, koordinátor primární prevence a koordinace projektů RSF (např. Tablety do škol)
Na FF UHK působí od roku 2010;  zde členka lektorského týmu projektu ESF MODES,  autorka metodických materiálů pro učitele a autorkou odborných článků s tématikou didaktiky dějepisu, dějin umění a arteterapie. V projektu OPVVV "Vzdělávání 2.0" je členkou realizačního týmu a metodičkou vzdělávání (realizace setkávání s učiteli z praxe s VŠ pedagogy; studentů učitelství se ZŠ i SŠ pedagogy; tvorba metodických materiálů k setkáním...)
V rámci doktorského studia (obor Didaktika dějepisu na Ostravské univerzitě) se zabývá analýzou dějepisných učebnic a pohledem na historické osobnosti v nich.

Co od účasti v projektu očekávám? 
Věřím, že přispěje k časnějšímu kontaktu studentů učitelství s realitou, napomůže k lepší praktické připravenosti a studenti budou mít také možnost prakticky realizovat formu výuky Team Building, která u nás zatím není příliš rozšířená.


 

Lucie Kotrčová

Kdo jsem?
Na UHK jsem pouze jako externí pracovník. Učím na ZŠ v Náchodě anglický a španělský jazyk a občanskou výchovu. Ve volném čase relaxuji v sedle svého koně.

Moje předchozí zkušenosti?
Výuce jazyků jsem se věnovala již ve studentských letech. Během této doby jsem měla možnost získat zkušenosti s výukou jazyka od úplných začátečníků, či žáků s výukovými a výchovnými problémy až po přípravy na mezinárodní zkoušky. V současné době pracuji převážně s dospívajícími žáky. Ve vzdělávání považuji za důležité udržet se žáky rovnocenný vztah, vést je k odpovědnosti za vlastní jednání a zajistit bezpečné prostředí pro společné učení. 

Co od účasti v projektu očekávám?
Do projektu jsem se zapojila především proto, že považuji za důležité, aby budoucí učitelé získali podporu pro svoji práci v co nejranější fázi. Jako začínající učitel jsem měla zkušenost s podporou mentorskou i didaktickou a velmi mě to motivovalo do další práce. Od účasti v projektu očekávám společné učení, inspiraci a možnost setkávat se s podobně smýšlejícími lidmi.


 
Heda Lambertová
 

Kdo jsem?  
Jsem učitelka angličtiny na Obchodní akademii v Hradci Králové, maminka čtyř dětí a v téměř neexistujícím zbytku času také čtenářka, divadelní fanynka, cestovatelka, milovnice kávy a kaváren,  obdivovatelka Williama Shakespeara a pana profesora Hilského a zakládající členka expedice pro přechod Hadriánova valu. 

Moje předchozí zkušenosti? 

Do mozaiky mých pedagogických zkušeností patří studium učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ na FF Masarykovy Univerzity, výuka angličtiny od předškolních dětí až po dospělé,v mateřském centru, ve firmách,  na 1. a 2. stupni ZŠ, v komunitní škole, v jazykové škole a na střední škole, spolupráce s NIDV, mentorský kurz, podpora učitelů ZŠ v rámci projektu KAP.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Když učím, snažím se být takovým učitelem, jakého bych si přála pro sebe nebo své děti. Těším se, že díky tomuto projektu budou moci studenti učitelství dostat podporu, kterou bych bývala ocenila jako začínající učitel já. Projekt vnímám jako prostor nabídnout a sdílet své zkušenosti a zároveň i příležitost pro sebe učit se od ostatních a pracovat na svém profesním růstu. 
Michaela Mádlová

Kdo jsem?
Jsem učitelka francouzštiny, didaktička FJ a garantka praxí na KFJL, maminka dvou synů, milovnice Francie a všeho francouzského (kuchyně, víno, filmy, móda atd.), členka asociace Gallica (Sdružení VŠ učitelů francouzštiny). Ve volném čase se věnuji folklóru, tanci, ráda si vyjedu na cyklovýlet a když mám možnost cestovat a poznávat cizí země, jsem ve svém živlu.


Moje předchozí zkušenosti? 
Kromě PdF UHK jsem ve své učitelské praxi působila na základní škole, na gymnáziu, lektorovala jazykové kurzy pro dospělé, vyučovala češtinu pro cizince, vyzkoušela si práci překladatelky, tlumočnice, recepční v hotelu, pracovala jako asistentka ve francouzské firmě. Spolupracovala jsem na projektu NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers – Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků). Získané zkušenosti ráda předávám svým studentům a zároveň se nechávám inspirovat jejich studentským pohledem.

Co od účasti v projektu očekávám?
Projekt je pro mě velkou výzvou. Těším se na spolupráci se studenty a s kolegy, na to, že společně zažijeme něco nového a smysluplného. Jsem přesvědčena, že se můžeme vzájemně mnoho naučit, sdílet zkušenosti a přispět konečně ke zkvalitnění pedagogických praxí budoucích učitelů. Když vidím motivaci a nadšení zúčastněných, věřím, že to vyjde!
Michala Mikolášiková

Kdo jsem?
Učitelka českého jazyka a literatury, oborová didaktička v projektu pregraduálního vzdělávání, garantka praxí na KČJL, metodička školní prevence, matka.

Moje předchozí zkušenosti?
7 let na SPŠ HK (dnes SPŠ, SOŠ a SOU Hradební), od 2017 KČJL PdF UHK - koordinace praxí, celoživotně ve škole či školství:-)


Co od účasti v projektu očekávám?
Smysluplnou a praktickou podporu studentů, kteří mají energii, odvahu a chuť proniknout do problematiky školství, tajemství výchovy a vzdělávání.
Marie Müllerová

Kdo jsem?  
Dlouholetá multiplikátorka v oblasti DVPP, nadšená propagátorka významu vzdělání v životě a celoživotního vzdělávání, dlouholetá viceprezidentka SGUNu (velmi aktivní český Spolek učitelů a germanistů v ČR), absolventka spousty kurzů dalšího vzdělávání (jeden z nejzajímavějších – kurz kritického myšlení), stoupenec celé řady myšlenek konstruktivizmu (viz: „Osla ke studni přivést můžeš, napít se ovšem musí sám“,  E. von Glasersfeld), kulturní jedinec (knihy, divadlo, hudba etc.), milovník cestování bez cestovní kanceláře  a příznivec pražské kavárny. A také neutuchající optimistka, že i v českém školství bude jednou opravdu líp.

Moje předchozí zkušenosti?  
Téměř třicet let pedagogické praxe na všech úrovních, dvacetiletá zkušenost z dalšího vzdělávání učitelů nejen v ČR, zkušenosti ze zajímavých evropských projektů (např. Schule im Wandel) a dlouholeté zkušenosti z realizace pedagogické praxe  studentů na Pdf UHK.


Co od účasti v projektu očekávám? 
Další možnost vzdělání a rozšíření obzorů, poznání zajímavých lidí a možnost zažít (byť na krátký omezený čas)  možnost realizace kvalitní pedagogické praxe budoucích učitelů. A také možná hlubší poznání mentality dnešních studentů učitelství a jejich představy o učiteli 21. století.
Miroslav Půža

Kdo jsem?
Jsem vysokoškolský pedagog, ruštinář, didaktik, expert na moderní didaktické technologie.

Moje předchozí zkušenosti?
Učitel na ZŠ, SŠ, VŠ, lektor projektu: Cool pedagog, Tablety do škol, ICT jako nástroj inovace výuky, republikový garant školení AV Media: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Cizí jazyky.

Co od účasti v projektu očekávám?
Prohloubení přípravy budoucích pedagogů a navázání nových kontaktů mezi univerzitou a tzv. "první linií".Marie Snopková

Kdo jsem?
Jsem učitelka na základní škole v Náchodě, kde působím jako třídní učitelka druhé třídy s programem Začít spolu a jako učitelka výtvarné výchovy, etické a environmentální výchovy na druhém stupni. Jsem členkou Asociace výtvarných pedagogů a nadšená skautka. Jsem milovnice umění, přírody, knih a pyšná majitelka psa Buda.

Moje předchozí zkušenosti?
Pedagogicky mě asi nejvíce ovlivňuje setkávání se s lidmi z různých oborů, kteří jsou pro mě inspirací a od kterých se můžu stále něco nového učit. Velkou zkušeností pro mě bylo absolvování mentorského kurzu. Mám zkušenosti s výukou různých věkových skupin, od mateřské školy až po střední školu. Ostatním můžu nabídnout své zkušenosti s mezioborovou výukou, výukou v blocích a projektovou výukou. Zároveň mám zkušenosti s výukou na soukromé i státní škole.


Co od účasti v projektu očekávám?
Očekávám, že studenti budou mít příležitost zažít více pedagogických situací na vlastní kůži a zároveň v bezpečném prostředí s velkou podporou na několika různých úrovních. Pro sebe očekávám, že budu moci nabídnout své zkušenosti a nadšení budoucím kolegům. 
Kristýna Šolcová

Kdo jsem?  
Jsem absolventka Pdf v kombinaci německý jazyk a hudební výchova, učím na Hořickém gymnáziu a momentálně jsem především čerstvá maminka malého Toníka. Jsem také milovnice přírody, cestování, jógy, pozitivních lidí a samozřejmě hudby. 

Moje předchozí zkušenosti?  
Nejcennější znalosti a dovednosti jsem získala od vynikajících didaktiček paní profesorky Jenčkové a paní doktorky Müllerové, na kurzu Respektovat a být respektován, od inspirujících a podporujících kolegů a studentů z Hořického gymnázia a nebo v současné době na projektu České filharmonie Hudba do škol. 

 
Co od účasti v projektu očekávám? 
Sama stále přemýšlím, jak dělat svou výuku smysluplnější a zajímavější. Věřím, že právě reflektované praxe budou pro studenty výborným nástrojem k prohlubování pedagogických schopností. Těším se na vzájemnou spolupráci, která dozajista obohatí všechny přítomné strany. 


 
Eva Štajnerová

Kdo jsem?
Středoškolská učitelka s dlouholetou praxí, aprobace Rj, D, Čj, Ajaktuálně učím Čj, AJCeHOPP AJv současné době „studentka“ v kurzu Mentoring pro pokročilé. Realistka x idealistka (stále ještě) ve výukovém procesu. Záliby - tenis, zahrada a kocour Cyril (pro odbourání stresu).

Moje předchozí zkušenosti?
Mezinárodní projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů a odborné stáže žáků (řízení + účast jako pedagogický dozor + jazyková podpora) Leonardo, Erasmus, role uvádějícího učitele na SŠ.

 
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Projekt vidím jako smysluplný, je výzvou pro všechny zúčastněné. Líbí se mi propojení vzdělávacích stupňů ZŠ, SŠ, VŠ. Těším se na spolupráci s kolegy a studenty, chci se sama něco nového naučit a myslím, že mám i co nabídnou a předat. Baví mě nadšení všech, které jsem zatím poznala, a doufám, že vydrží (ten entuziasmus). Očekávám reálné propojení teorie s praxí a lepší připravenost studentů na vlastní pedagogickou činnost.

Akademici

Olga Kesnerová Řádková
 
Kdo jsem?
Pedagog na PdF UHK, zaměřuji se převážně na obecnou didaktiku, aktivizační metody,...  Jsem ale také matka, folkloristka, tkadlena,...
 
Moje předchozí zkušenosti?
Studium: Didaktika chemie, PřF UK Praha, (Ph.D.), Učitelství pro ZŠ: chemie – ruský jazyk, PdF UHK, (Mgr.), Ruční tkaní: ruční tkadlec – tkadlena, VSUŘ (vzdělávací spolek uměleckých řemesel) Praha, (Rekvalifikační kurz), aktuálně: účast v projektu Didaktika – Člověk a příroda A
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Očekávám, že si vyzkouším práci v tandemu, že na sobě zapracuji po stránce odborné, didaktické, komunikativní, osobnostní, organizační, že si budeme moci předávat své zkušenosti, že to bude fajn:) 
Tomáš Komárek
 
Kdo jsem?
Kdyby otázka zněla "kým jsem?", tak odpovím psycholog, terapeut, učitel, čtenář, občasný kutil, taky manžel, otec, bratr, syn... To jsou ale všechno jen role, i když podstatné a důležité. Kdo ale jsem, když právě nepracuji nebo se třeba nesnažím (marně) vychovávat mého pubertálního syna? Nevím, neznám odpověď. Možná proto, že si spíš kladu otázku „jak jsem“.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Můj pracovní život je možné rozdělit do dvou etap. Ta první je spojená s divadlem. Vystudoval jsem DAMU, hrál několik let v Národním divadle, učil divadelní obor v ZUŠ. Tohle období zakončilo třináct let ve funkci ředitele trutnovské ZUŠky. Druhá etapa je spojená s psychologií a prolíná se s tou první už od devadesátých let, kdy jsem pracoval jako asistent prof. Vyskočila na DAMU. Později jsem na FF UK psychologii vystudoval, absolvoval terapeutický výcvik a mnoho dalších kurzů. V současnosti pracuji jako odborný asistent na UHK, jezdím po školách jako lektor a mám vlastní terapeutickou praxi.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Vize reflektovaných praxí mě nadchla a jsem přesvědčen o tom, že je to správná cesta. Moc bych si přál, aby to neskončilo jen tímto projektem. Doufám, že je to první krok k celkové proměně koncepce vzdělávání budoucích učitelů.


 

Barbara Pospíšilová
 
Kdo jsem?
Na Pdf vyučuji obecnou didaktiku a teorii výchovy. Jsem maminka tří milovaných dětí, vášnivá čtenářka a amatérská zahradnice. Ráda se pouštím do nových věcí, setkávám se s inspirativními lidmi, ráda cestuji, chodím a pozoruji přírodu.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Za osmnáct let pedagogické práce jsem prošla jako učitelka skoro všemi stupni vzdělávání. Od základní školy, přes střední školu až nyní po školu vysokou. Kromě výuky na UHK pracuji jako lektor, mentor a konzultant v JOBu nebo např. jako metodik v projektu České filharmonie. Mým velkým tématem všech těchto činností je: Jaké potřebujeme podmínky k učení, aby bylo efektivní? Co nás v učení posouvá vpřed a co nás od něj naopak odrazuje? Velmi mne baví odkrývat další části této mozaiky, ráda naslouchám kolegům a především svým studentům.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Těším se na vzájemné učení s kolegy, který nám projekt umožňuje. Očekávám, že vznikne prostor učit se jeden od druhého a společně hledat, co se mají učit naši studenti. Očekávám, že studenti díky intenzivní praxi budou přinášet nová témata, na která budeme společně hledat odpovědi. Slibuji si od projektu, že otevře nové možnosti, jak lépe a hlouběji využít teorii v praxi.

Radka Skorunková
 
Kdo jsem?
Vyučující na Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK, absolventka magisterského studia a doktorského studia v oboru psychologie
 
Moje předchozí zkušenosti?
Vyučuji od r. 2004 na UHK předměty: obecná a vývojová psychologie, psychologie osobnosti a sociální, psychopatologie.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Od projektu očekávám propojení akademické činnosti s praxí a tím zvýšení využitelnosti výuky na Pdf UHK  pro budoucí učitele. Propojení výuky jednotlivých předmětů v rámci společného pedagogicko-psychologického základu do smysluplného komplexu, který bude studenty motivovat k rozvíjení pedagogických kompetencí.  Mám zájem podílet se na inovaci výuky psychologie a věřím, že ve spolupráci s ostatními účastníky projektu vyvstanou otázky a nové podněty, které napomohou směřovat výuku psychologie k praktickému využití teoretických poznatků.Přemysl Štindl
 
Kdo jsem?
Na Pedagogické fakultě působím desátým rokem jako externí pracovník – lektor předmětů společného pedagogického základu. Zároveň učím na střední odborné škole předměty biologii a chemii. Rád se podílím na přípravě budoucích učitelů, práce s mladými lidmi mě obohacuje a nabíjí energií. Jsem ženatý a mám jednu dceru. Ve volném čase rád cestuji.
 
Moje předchozí zkušenosti?
V souvislosti se vzděláváním považuji za důležité oblasti zájem, ochotu učit se novým věcem, pracovat na svém osobním růstu a sebezkušenost. Ve své výuce se zaměřuji zejména na vzájemné předávání zkušeností a sdílení dobré praxe. Vlastní zkušenost je nenahraditelná a je cenným zdrojem pro další celoživotní rozvoj osobnosti člověka.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Od projektu očekávám osobní rozvoj, týmovou spolupráci a poznání nových metod práce. Přínos vidím zejména v možnosti inovace vybraných předmětů, v rozvoji základních pedagogických dovedností studentů a ve sdílení dobré praxe.Sylvie Tichotová
 
Kdo jsem?
Na Pedagogické fakultě UHK vyučuji některé psychologické předměty v rámci katedry Pedagogiky a psychologie. Kromě toho jsem psychoterapeutka zaměřená na práci s dětmi a dospívajícími, mám svou soukromou praxi.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Jako psycholog jsem prošla psychiatrickou léčebnou, manželskou a rodinnou poradnou i nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež... Pro moji psychoterapeutickou práci bylo nejzásadnější absolvování pětiletého výcviku v Gestalt terapii a jeho postgraduální části zaměřené na děti a dospívající.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Tento projekt mi přijde jako velká šance začít měnit stávající systém přípravy budoucích učitelů - líbí se mi na něm, že poskytuje to, čeho se jinak studentům dostává málo - podporu ze strany zkušenějších a velké množství praxe. Struktura tohoto projektu navíc umožňuje smysluplně praxi propojovat s teorií a průběžně monitorovat potřeby studentů tak, jak se budou vynořovat.
 
Renata Vohradská
 
Kdo jsem?
Pracuji jako psycholožka na základní škole v Pardubicích a ve Speciálně pedagogickém centru v Hradci Králové. Svůj volný čas věnuji rodině a cestování. Další volný čas investuji do osobního rozvoje a dalšího vzdělávání, čemuž vlastně odpovídá můj původní vystudovaný obor učitelky základní školy. V posledních třech letech se snažím zorientovat v prostředí kognitivně - behaviorální terapie a pedagogicko-psychologické diagnostiky.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Má původní profese je učitel německého a ruského jazyka pro II. stupeň základní školy. Cizí jazyky jsem vyučovala již během studií a poté jsem se věnovala tlumočení a vzdělávacím projektům ve státním sektoru. Druhou profesí se pro mne později stala psychologie, o kterou jsem se průběžně zajímala i dříve. Kombinace pedagogiky a psychologie mě obohacuje v osobní i profesní rovině.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Od projektu očekávám, že potkám spoustu skvělých lidí a velkých odborníků, kteří mě v mém profesním i osobním vývoji posunou zase o kousek dál.

 
Jindra Vondroušová
 
Kdo jsem?
Odborná asistentka v oboru psychologie na Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK, lektorka pedagogicko-psychologických programů, ale také učitelka hry na klávesové nástroje se zálibou v hudební psychologii. Ale v první řadě matka Tadeáše, v neposlední pak rekreační sportovkyně, varhanice a začínající fotografka.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Motivace k účasti projektu vychází z vystudovaných oborů učitelství psychologie a hudby, kterým se po celý svůj profesní život věnuji. I v souvislosti s rodičovstvím v poslední době bilancuji a reviduji pohled na profesi pedagoga a úlohu školy.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Účast v projektu ve mně vzbuzuje velká očekávání a radost nad tím, že můžu být přítomna smysluplným proměnám současných studentských praxí, a to za účasti mnoha inspirujících osob. Očekávám navázání těsnějšího kontaktu s teorií a praxí, změnu uvažování nad obsahem a formou psychologického základu pro studenty učitelství a profesní i osobnostní rozvoj.

 
 
 
Daniela Vrabcová
 
Kdo jsem?
Studijně a pracovně jsem absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity dvouoborového studia Anglický jazyk a literatura -  Pedagogika (Mgr.), Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D.) obor Pedagogika. Přes 15 let působím v oblasti vzdělávání učitelů včetně publikačních aktivit s aktivní účastí na zahraničních odborných konferencích. Vdaná, 2 děti. Volný čas: lyže, plavání, brusle, interkultura, Reiki, dynamický tanec.
 
Moje předchozí zkušenosti?
Vyučovala jsem anglický jazyk.  Kde?  V mateřských školách, intenzivních jazykových kurzech, jazykových školách a také na Obchodní Akademii Choceň. Mám dlouhodobé zkušenosti s vedením dětí z letních táborů. Od roku 2002 působím v oblasti vzdělávání učitelů. Hlavní témata v mém zorném poli: vzdělávání učitelů, kompetence žáků a učitelů a jejich interakce, interkulturní kompetence a senzitivita, didaktické a pedagogické přístupy – alternativy, inovační změny ve vzdělávání, pedagogická praxe, internacionalizace ve vzdělávání, srovnávací pedagogika.
 
Co od účasti v projektu očekávám?
Co od účasti v projektu očekávám? Reflexi a sebereflexi, seberozvoj, podněty a podporu; Tandem, spolupráci, sdílení; Podněty pro další rozvoj a osobnostně-profesní růst; Inovaci ve vzdělávání učitelů, PdF UHK, Katedry pedagogiky a psychologie.