Disciplinární komise

writing-1149962_1920

Působnost Disciplinární komise Pedagogické fakulty UHK je vymezena Disciplinárním řádem pro studenty PdF UHK.

Složení disciplinární komise (na období 1. 5. 2019 - 30. 4. 2021)

 

Členové z řad pedagogů

 • doc. Mgr. art Zuzana Hromadová
 • Mgr. Michaela Mádlová, Ph.D.
 • PhDr. Helena Karnetová

Členové z řad studentů

 • Bc. Jakub Voves
 • Bc. Michal Strnadel
 • Bc. Lukáš Koblása

 

Složení disciplinární komise do 30. 4. 2019

Členové z řad pedagogů

 • doc. Mgr. art Zuzana Hromadová
 • Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
 • PhDr. Helena Karnetová

Členové z řad studentů

 • Bc. Zuzana Kučerová
 • Michal Strnadel
 • Bc. Lukáš Koblása

Nabídka sekce: Samospráva fakulty