O katedře

Katedra ruského jazyka a literatury realizuje bakalářské studijní obory Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání a Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk, navazující magisterské obory Učitelství pro 2. stupeň základních škol a Učitelství pro střední školy se specializací ruský jazyk a literatura a magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura.

Výzkum je v oblasti lingvistiky a literární vědy orientován komparatisticky, reflektuje aktuální tendence v ruském jazyce v porovnání s dalšími slovanskými jazyky. V literární tématice se výzkum na katedře soustřeďuje na transmediální a translingvální tvorbu v současné ruské literatuře a recepci ruské literatury v českém prostředí. V oblasti didaktiky ruského jazyka se katedra zaměřuje na současné trendy ve výuce ruského jazyka jako jazyka cizího a na implementaci didaktické techniky do výuky.

Katedra pořádá mezinárodní konferenci Dialog kultur a vydává odborný časopis Philologia Rossica.

Vedle domácích rusistických pracovišť katedra rozvíjí spolupráci se Slezskou univerzitou v Katovicích a Jagellonskou univerzitou v Krakově, s Univerzitou Komenského v Bratislavě, s Justus-Liebig-Universität v Gießenu a s Moskevskou pedagogickou státní univerzitou.

Studenti KRJL vyjíždějí na měsíční, dvouměsíční a semestrální stáže do Moskvy (Moskevská pedagogická státní univerzita, Institut pro humanitní vědy a informační technologie, Institut ruského jazyka A. S. Puškina), Krasnodaru (Kubáňská státní univerzita) a Nižního Novgorodu (Nižegorodská Dobroljubovova lingvistická univerzita).

Katedra spoluorganizuje oblastní kolo soutěže Ars Poetica – Puškinův památník a zapojuje se do organizace mezinárodní akce Totální diktát. Na katedře působí studentská divadelní skupina Inspirace, která každoročně připravuje představení v ruštině pro veřejnost.

Nabídka sekce: Katedra ruského jazyka a literatury