PdF Zaměstnanci, Tiskové zprávy 3. 5. 2019

Hradec ocenil Vojmíra Srdečného

Laureátem ceny dr. Františka Ulricha se stal Vojmír Srdečný, který přes třicet let působil na PdF.


Za celoživotní sportovní a pedagogickou činnost, jejíž velká část se silně otiskla i v Hradci Králové, získal cenu dr. Františka Ulricha Vojmír Srdečný. Toto ocenění Statutární město Hradec Králové uděluje za celoživotní dílo kulturního, vědeckého, sportovního nebo společenského významu, které má významný přínos pro město Hradec Králové a přispělo k jeho mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí.

PhDr. Vojmír Srdečný zažil budování nové republiky, zavření vysokých škol, nacisty a přežil i koncentrační tábor. Výrazně se zasloužil o rozvoj sportu pro handicapované, byl předsedou svazu tělesně postižených sportovců a celý svůj život věnoval pedagogické činnosti.

Jeho svědectví zpracovali i studenti v rámci projektu Příběhy našich sousedů: Jeden z posledních svědků zatýkání studentů v roce 1939.