Ostatní kurzy

Frontend vývoj prakticky (FVP) - PŘIHLÁŠKA

Znalost programování a algoritmizace v libovolném programovacím jazyku, základní znalosti Javascript. Angličtina výhodou.

Cíl:  V posledních letech se ve větší míře klade důraz na prezentační vrstvu (frontend) vyvíjených aplikací. Stále větší množství aplikací se přesouvá na web, kde se uživatel nemusí starat o instalace, nebo aktualizace. Cílem předmětu je seznámit studenty se způsobem vývoje webových aplikací, aktuálními trendy, a především s vývojem ve frameworku ReactJs.

Rozřazovací test dne 30.9. 2019, možnost získání 2 osobních kreditů, cílová skupina - druhý ročník informatických oborů FIM (není podmínkou), možnost navázání v LS 2019/20 kurzem BVP, učebna J8, přihlášky budou k dispozici v týdnu od 10.9. 2019, kapacita kurzu bude omezena. 

Zimní semestr – Frontend vývoj prakticky (FVP).

07. 10. - Téma: JavaScript, Historie, Trendy, FrameWorky

14. 10. - Téma: JavaScript, HTML5, CSS

21. 10. - Téma: React - syntaxe + principy

04. 11. - Téma: React - props + state

11. 11. - Téma: React - callback + context

18. 11. - Téma: Podpůrné nástroje (webpack, npm, ...)

25. 11. - Téma: React - projekt

02. 12. - Téma: React - projekt - napojení na backend

09. 12. - Téma: React - projekt - konzultace