18.05.2017

    Úspěch studenta Pedagogické fakulty UHK v soutěži Student a věda – Lingvistika

    Student Lukáš Kyjánek úspěšně reprezentoval Pedagogickou fakultu UHK v celostátním kole soutěže Student a věda – Lingvistika, konaném v rámci 18. Mezinárodního setkání mladých lingvistů v Olomouci.

    Soutěž, kterou každoročně pořádají tamní Filozofická fakulta Univerzity Palackého spolu s pobočkou Jazykovědného sdružení ČR, je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů všech filologických oborů českých vysokých škol. Soutěž proběhla 15. května 2017.

    Lukáš Kyjánek z Katedry českého jazyka a literatury PdF UHK vystoupil s příspěvkem Měření jazykové vzdálenosti mezi západoslovanskými jazyky a získal šesté místo, což je v silné konkurenci velký úspěch. Odborná porota, složená ze zástupců jednotlivých fakult a Ústavu pro jazyk český AV ČR, hodnotila jak písemnou verzi příspěvku, tak jeho ústní prezentaci, způsob vyjadřování a schopnost reagovat na otázky a připomínky v závěrečné diskusi. Děkujeme Lukáši Kyjánkovi za skvělou reprezentaci fakulty a k úspěchu srdečně blahopřejeme!  • Více z Novinky

lukas-kyjanek ML02017-web-cover-4

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 18.5.2017 13:43