Co Vás zajímá?
Nechte se rozhýbat Nocí vědců na FIMce
Těšíme se na Vás!
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
Zveme Vás na Hradecké ekonomické dny 2018
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Studuj #fimuhkJsme moc rádi, že i ty máš zájem o studium na naší modré fakultě.  Nebyl/a jsi na Dni otevřených dveří? Nevadí! Věnuj svých 99 vteřin našemu VIDEU a uvidíš, jak to u nás vypadá. 

Nabízíme 4 studijní obory v prezenční (chodím – skoro – každý den) i kombinované formě (dálková – pátek/sobota jednou za 14 dní).
Zní to zajímavě? Podej si PŘIHLÁŠKU ke studiu a staň se i TY FIMákem.

2. kolo přijímacích zkoušek

Pro bakalářské obory Aplikovaná informatika a Informační management v prezenční i kombinované formě je otevřeno 2. kolo přijímacích zkoušek. Přihlášky je možné podávat do 27. 7. 2017, platbu za přihlášku je nutné uhradit nejpozději do 2. 8. 2017. Přijímací zkoušky se konají 29. 8. 2017. V případě, že si uchazeč podá přihlášky na více oborů a forem, vykoná jednu přijímací zkoušku a výsledky budou započítány do ostatních uhrazených přihlášek.
Podepsanou žádost o prominutí přijímací zkoušky včetně úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění podmínek je nutné doručit na studijní oddělení FIM UHK do 31. 7. 2017.

Pro doktorské obory Aplikovaná informatika a Informační a znalostní management v prezenční i kombinované formě je otevřeno 2. kolo přijímacích zkoušek. Přihlášky je možné podávat do 10. 9. 2017, platbu za přihlášku je nutné uhradit nejpozději do 12. 9. 2017. Přijímací zkoušky se konají 22. 9. 2017.

Jak se u nás studuje, jaké máš možnosti?
 • Vlastní rozvrhy a volitelné předměty
U nás na fakultě si všichni studenti sami vytváří svůj rozvrh. Základní předměty jsou vyučovány v několika termínech a je možnost si vybrat ten, který se jim hodí v kombinaci s ostatními. Volitelné předměty pak lze vybírat i z ostatních oborů. 
 • Individuální přístup
Díky výuce v menších skupinách je možné navázat lepší vztah jak s kolegy, tak i s vyučujícími. Panuje zde mnohem osobnější přístup.
 • Online výuka
Všechny vyučované předměty mají své elektronické podklady na BlackBoardu, kde vyučující zveřejňují své přednášky a studijní materiály. Díky virtualizaci učeben je poté možné se připojit odkudkoliv a tím tak pracovat se specializovaným softwarem potřebným k výuce.
 • Spolupráce s praxí
Už během studia se potkáš s velice zajímavými odborníky z praxe při zvaných přednáškách nebo na veletrhu pracovních příležitostí HIT kariéra, kde se firmy každoročně prezentují. Také budeš mít možnost pracovat na konkrétní seminární, bakalářské či diplomové práci u svého petenciálního zaměstnavatele. 
 • Pohybové vyžití na FIMce!
Na fakultě na tebe nečekají jenom zápočty či zkoušky. Díky nepovinnému předmětu Pohybová aktivita, můžeš každý semestr využít možnosti  protáhnout si tělo. Je jen na tobě, zda to bude nějaká pravidelná aktivita (většinou každý týden), víkendový kurz po naší republice nebo týdenní kurz v zahraničí (třeba u moře).
 • Internacionalizace studia
Vycestuj s FIMkou po celém světě!
Ročně vycestuje na zahraniční studijní či pracovní pobyty dotované stipendiem okolo 100 studentů fakulty. Velmi početná je i komunita zahraničních studentů, kteří přijeli studovat k nám. Letos jich je 130 z více než čtyř kontinentů.
Podívej se na web mobilit, na kterém najdeš veškeré možnosti výjezdů a konkrétní podmínky. Kromě zemí EU můžeš s podporou FIMky poznat například Tchaj-wan, Thajsko, USA či Kazachstán či studovat Double Degree ve Velké Británii.
 • Zajímavé akce
Celou dobu studia ti zpestří různé akce pořádané fakultou nebo různými studentskými organizacemi, např.:
setkání se špičkovými manažery, Barcamp, DeskoFimka, Snídaně s děkanem, Seznamovák, ples UHK ...

Další podrobnosti pro uchazeče zde
 

Profil absolventa:
 • Důraz na praktické dovednosti v oblasti informačních technologií
 • Dobré základní znalosti matematiky, algoritmizace a objektového modelování
 • Programování, návrhy a správa informačních systémů a počítačových sítí, webové technologie
 • Principy a architektura počítačů, databázové a znalostní systémy
 • Základní znalost managementu
 • Odborný anglický jazyk provází řadu předmětů
Uplatnění absolventa:
 • Programátor
 • Návrhář a správce informačních systémů a sítí
 • Webdesigner
 • Profil znalostí vyhovuje výkonu funkce manažera nižší až střední úrovně
Rozsah a obsah přijímací zkoušky:
Písemný test z matematiky. Exceluješ? Jde ti matematika? Podmínky prominutí zkoušky.  
 
Detailní popis oboru a vzorový studijní plán najdeš na tomto odkazu -  Aplikovaná informatika.
 
Profil absolventa:
 • Dobrá jazyková připravenost v anglickém jazyce
 • Znalosti z ekonomické teorie, podnikové informatiky, managementu, marketingu a informatiky
 • Možnost se více profilovat díky širokému spektru volitelných předmětů.
 • Znalosti pro práci se specializovaným softwarem
Uplatnění absolventa:
 • Založení a vedení malé firmy 
 • Manažer nižší až střední úrovně
 • Správa informačního systému
 • Školící a poradenská činnost
Rozsah a obsah přijímací zkoušky:
Písemný test z matematiky. Exceluješ? Jde ti matematika? Podmínky prominutí zkoušky.  
 
Detailní popis oboru a vzorový studijní plán najdeš na tomto odkazu -  Informační management
 
Profil absolventa:
 • Znalosti základů ekonomické teorie
 • Znalosti a dovednosti z managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, financí a účetnictví
 • Znalost uživatelských informatických dovedností
 • Dobrá jazyková připravenost
Uplatnění absolventa:
 • Finanční manažer malé nebo střední firmy, obdobná pozice v neziskovém sektoru
 • Finanční poradenství
 • Založení a vedení vlastního podnikání
Rozsah a obsah přijímací zkoušky:
 
Detailní popis oboru a vzorový studijní plán najdeš na tomto odkazu -  Finanční management 
 
Profil absolventa:
 • Řídící a odborná činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Analytické a organizační schopnosti
 • Prezentační dovednosti
 • Schopnosti práce s PC
 • Přehled v oblasti aplikovaných strategií v řízení a rozvoji cestovního ruchu
 • Znalost nejméně jednoho světového jazyka na úrovni státní zkoušky
 • Licence průvodce cestovního ruchu
Uplatnění absolventa:
 • Instituce s působností v cestovním ruchu – organizace, řízení a realizace aktivit
 • Různé pozice managementu v oblasti cestovního ruchu
 • Podnikání v cestovním ruchu
 • Instituce státní správy, centrály a regionální agentury
 • Správy národních parků
 • Správy rekreačních středisek
Rozsah a obsah přijímací zkoušky:
 
Detailní popis oboru a vzorový studijní plán najdeš na tomto odkazu Management cestovního ruchu
 
 

Kontakty na studijní oddělení FIM
 • sídlo studijního oddělení: Hradecká 1249/6, Hradec Králové
 • poštovní adresa pro zasílání veškeré korespondence: 
Univerzita Hradec Králové
Studijní oddělení FIM
Rokitanského 62
500 03  Hradec Králové
 • email: studijni.fim@uhk.cz
 • telefon: 49333 2211, 2212, 2213, 2222

 

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 19.7.2017 9:9