Ostatní mobility

IHMC Florida

Institute of Human and Machine Cognition se nachází ve městě Pensacola na Floridě. Naši studenti se mohou zapojit do projektů z oblasti cybersecurity, smart home, prohloubit znalosti programování, databází apod. 

Freemover

Mimo nabídku studijních a pracovních pobytů na partnerských univerzitách UHK si student může požádat o finanční příspěvek na zahraniční pobyt na jakékoliv instituci.

Visegrádské stipendium

Studenti magisterského a doktorského stupně mohou získat stipendium od Mezinárodního visegrádského fondu na studijní a výzkumné pobyty v zemích Visegrádské čtyřky a dalších zemích regionu (Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Polsko, Ruská federace, Slovensko, Srbsko, Kosovo a Ukrajina). 

Mezivládní dohody

Ministerstvo školství vyhlašuje každý akademický rok výběrová řízení na zahraniční studijní nebo výzkumné pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT. Více informací naleznete na stránkách Akademické informační agentury

CEEPUS

 

DAAD

 

Fulbrightova komise

 

AISEC