Erasmus - studijní pobyty

Program Erasmus+ je program Evropské unie, který je zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. 

Studijní pobyty se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi UHK a zahraniční institucí. 

Fakulta informatiky a managementu má aktuálně 71 partnerských univerzit ve 23 evropských zemích.

  • ERASMUS ID kód Univerzity Hradec Králové je CZ HRADEC01

Více informací o podmínkách výjezdů a termínech výběrových řízení najdete na webu mobilit.