Témata výběrových projektů (VP)

Výběrový projekt je vždy vázán na nějaký vědecký projekt či směr výzkumu na fakultě. Téma těchto projektů zadávají pracovníci fakulty.

Rozsah práce na výběrovém projektu je stanoven rámcově na 100 - 180 hodin za semestr (cca 5 měsíců). Do uvedeného rozsahu se počítají veškeré činnosti související s jeho plněním (studium, zpracování, schůzky...)

Přihlášení studenta (či akademika) a vstup do portálu