Kontakty

Kontaktní adresa pro písemný styk:
Rokitanského 62, 300 03 Hradec Králové
Sídlo fakulty:
Hradecká 1249/6, Hradec Králové

Kontaktní osoby:
Petra Poulová
proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky
Věra Palánová
propagace a komunikace, děkanát FIM