Spolupráce s praxí

skoda

FIM UHK úspěšně rozvíjí aktivní a oboustranně výhodnou spolupráci s podniky a institucemi v regionu i širším měřítku.

Tato spolupráce je nutným předpokladem k tomu, aby se studenti mohli podílet v rámci  studia na řešení praktických problémů a po absolvování získat odpovídající zaměstnání.

Fakulta aktivně navazuje a rozvíjí vztahy s mnoha podniky a institucemi.

Mezi nejčastější formy spolupráce patří zvané přednášky a semináře externích odborníků na FIM UHK, spolupráce při vypisování a následném vedení závěrečných bakalářských/diplomových prací, kurzy, školení, stáže a společné výzkumné a rozvojové projekty.

FIM UHK úzce spolupracuje i s Technologickým centrem Hradec Králové. Tato spolupráce je realizována zvláště při propagaci podnikatelského inkubátoru práce na společných projektech, organizace společných konferencí a workshopů apod.

 Příkladem může být spolupráce se Škoda Auto.