FIM Studenti, Aktuálně, Zaměstnanci 15. 10. 2019

Volby do akademického senátu FIM

Datum konání: 18. 10. 2019 - 22. 10. 2019

AS FIM UHK vyhlašuje v souladu se zněním Jednacího a volebního řádu AS FIM (čl. 3. – Volby a odvolávání členů AS FIM) dnem 4. 10. 2019 volby do AS FIM.

Volby se uskuteční ve dnech:

18. 10. a 22. 10. 2019

V těchto volbách studenti FIM zvolí své čtyři zástupce do studentské komory AS FIM a jednoho akademického pracovníka do akademické komory AS FIM; akademičtí pracovníci zvolí čtyři členy do akademické komory AS FIM.

Pro přípravu a řízení voleb byla AS FIM ustanovena tato volební komise: Ing. Eva Hamplová, Ph.D., Mgr. Jiří Haviger, Ph.D., Ing. et Bc. Lucie Novotná

Harmonogram voleb:

pátek 18. 10. 2019, 12:00 – 14:00, budova J (FIM)

úterý 22. 10. 2019, 8:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00, budova J (FIM)

Kandidátní listiny

doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. (Katedra managementu)

prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. (Katedra managementu)

Mgr. Pavlína Chaloupská, Ph.D. (Katedra rekreologie a cestovního ruchu)

Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D. (Katedra aplikované lingvistiky)

doc. PhDr. Blanka Klímová, Ph.D. (Katedra aplikované lingvistiky)

Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D. (Katedra ekonomie)

Ing. Karel Mls, Ph.D. (Katedra informačních technologií)

doc. Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D. (Katedra informačních technologií)

Ing. Libuše Svobodová, Ph.D. (Katedra ekonomie)

Tereza Čížková (FM, prezenční, 1. roč.)

Jan Ferkl (AI3, prezenční, 1. roč.)

David Grinberg (IM3, prezenční, 3. roč.)

Bc. Dominik Horníček (IM2, kombinovaná, 1. roč.)

Dominik Jandát (MCR, prezenční, 1. roč.)

Štěpán Kubelka (MCR, prezenční, 1. roč.)

Jakub Priputen (MCR, prezenční, 1. roč.)

Jan Řízek (IM3, prezenční, 2. roč.)

Filip Sedláček (IM3, prezenční, 1. roč.)

Vítek Vaníček (IM3, prezenční, 1. roč.)

Daniela Víchová (IM3, prezenční, 4. roč.)

Všechny členy akademické obce vyzýváme k aktivní účasti!