Statistiky

​Informace o výsledcích přijímacího řízení na akademický rok 2017/18

 
Celk.
Prez.
Ner.
P
K
N
Zaps.
Aplikovaná informatika 
- doktorské studium - prezenční (ai-p)
0
0
0
0
0
0 0
Aplikovaná informatika - 2leté 
- prezenční (ai2-p)
45
36
0
35
0
1
24
Aplikovaná informatika 
- prezenční (ai3-p)
212
147
0
147
0
0
106
Finanční management  
- prezenční (fm-p)
232
186
0
74
112
0
40
Informační management - 2leté 
- prezenční (im2-p)
57
41
0
39
0
2
32
Informační management - 3leté 
- prezenční (im3-p)
211
158
0
158
0
0
113
Informační a znalostní management 
- prezenční (izm-p)
2
2
0
2
0
0
2
Aplikovaná informatika - doktorské studium - kombinované (ai-k)
1
1
0
1
0
0
1
Aplikovaná informatika - 2leté 
- kombinované (ai2-k)
44
35
0
33
0
2
22
Aplikovaná informatika 
- kombinovaná (ai3-k)
83
57
0
57
0
0
41
Finanční management 
- kombinované (fm-k-a)
69
46
0
46
0
0
34
Informační management - 2leté
 - kombinované (im2-k)
70
47
0
45
0
2
29
Informační management 3leté
 - kombinované (im3-k)
88
58
0
58
0
0
41
Informační a znalostní management 
- kombinované (izm-k)
1
1
0
1
0
0
1
Management cestovního ruchu 
- kombinované (mcr-k-a)
104
69
0
50
16
0
44
Management cestovního ruchu 
- prezenční (mcr-p-a)
371
288
0
69
172
0
41
Management cestovního ruchu 
- prezenční (mcr-p-n)
48
38
0
30
5
0
21
Celkem
1638
1210
0
845
305
7
592

Vysvětlivky

 
Celk.   = celkový počet podaných přihlášek
Prez.   = počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám
Ner.    = počet dosud nerozhodnutých přihlášek
P        = počet přijatých uchazečů
K        = počet uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů
N        = počet uchazečů nepřijatých z prospěchových důvodů
Zaps.  = počet zapsaných uchazečů
 

Statistické charakteristiky testů

Percentil, průměr, směrodatná odchylka a dosažená maxima - najdete na http://hades.uhk.cz/pz
Všechny testy z roku 2017 jsou v menu Vzorové testy.

 

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 9.1.2018 11:12