Technologická agentura ČR

Hlavní úlohou a zaměřením Technologické agentury ČR (TA ČR) je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Stránky Technologické agentury ČR a aktuality

 

Na Univerzitě Hradec Králové se aktuálně řeší následující projekty:

Program EPSILON 

TH03010448 Zhotovení moderního stavebnicového systému pro výuku mechatroniky v souladu s výzvou Průmysl 4.0 

Řešitel na UHK: Ing. Radko Kříž, Přírodovědecká fakulta
Hlavní řešitel: MERKUR TOYS s.r.o. 

TH03010415 Vývoj inteligentního systému elektronického řízení specializovaného nemocničního lůžka pro pacienty v kritickém stavu      

Řešitel na UHK: Mgr. Filip Studnička Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Hlavní řešitel: L I N E T spol. s r.o. 

TH03010284 Testování in vitro senzibilizace - metodika komplexního přístupu      

Řešitel na UHK: doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Hlavní řešitel: Výzkumný ústav organických syntéz a.s. 

TH03010288 Využití zkoušek hemokompatibility pro zdravotnické prostředky na bázi pokročilých materiálů      

Řešitel na UHK: doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Hlavní řešitel: Výzkumný ústav organických syntéz a.s. 

TH03010239 Vývoj a výroba prototypu quadkoptéry se čtyřtaktním spalovacím motorem

Řešitel na UHK: doc. RNDr. Štěpán Hubálovský Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Hlavní řešitel: ROTOmotor s.r.o. 

TH03020322 Kompenzovaný širokopásmový proudový bočník indukčního typu

Řešitel na UHK: doc. PaedDr. René Drtina Ph.D., Pedagogická fakulta
Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni 

Program ÉTA 

TL01000191 Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení

Řešitel na UHK: doc. RNDr. Petra Poulová Ph.D., Fakulta informatiky a managementu
Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni                   

TL01000300 Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků      

Řešitel: doc. PhamrDr. Kamil Musílek Ph.D., Přírodovědecká fakulta 

TL01000302 Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty

Řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D., Fakulta informatiky a managementu

TL01000312 Analýza sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny-Rychnov n/Kněžnou         

Řešitel: PhDr. Michal Tošner Ph.D., Filozofická fakulta 

TL02000066 Efektivní řízení přenosu znalostí

Řešitelka: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu

Program GAMA 

TG02010020 Centrum transferu biomedicínských technologií - PoC

Hlavní řešitel: Fakultní nemocnice Hradec Králové